W Dzienniku ustaw z dnia 26 listopada 2012 r., poz. 1304 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji, innych niż wymienione dotychczas w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.).

The Black Flying Fox

"The Bat Pack" - zespół naukowców z Australian Animal Health Laboratory (AAHL) w Geelong przeprowadził szereg badań dotyczących nietoperzy oraz wirusów przenoszonych przez te ssaki i ich potencjalnych skutków dla ludności, co było częścią działań na rzecz ochrony mieszkańców Australii przed egzotycznymi i nieznanymi szkodnikami oraz chorobami.

schmallemberg Wirus Schmallenberg (SBV), który atakuje bydło, owce i kozy został po raz pierwszy wykryty w Czechach. Do tej pory jedynie dwie owcze fermy w pobliżu niemieckiej granicy zostały dotknięte chorobą. Chodzi o Smolne (Kraslice) w regionie Karlovy Vary oraz o Mosna (Prachatice) w regionie Południowa Bochemia. Podana przez Radiozurnal informacja została potwierdzona przez Państwowe Służby Weterynaryjne. Farmerzy w Smolne zanotowali pierwsze przypadki już 14 dni temu, jednak zbagatelizowali je traktując porody zdeformowanych jagniąt jako jednorazowe incydenty. Dopiero po piątym takim zdarzeniu zaczęli podejrzewać SBV, co po przeprowadzeniu sekcji zwłok okazało się prawdą. Do zainfekowania zwierząt musiało dojść wcześniej, prawdopodobnie, gdy owce były w 2-3 miesiącu ciąży.

Wirus Schmallenberg należący do rodzaju Orthobunyavirus wykryto po raz pierwszy na terytorium Niemiec, Holandii i Belgii w listopadzie 2011 roku. Wirus przenoszony jest przez owady (komary, kuczmany), nie przenosi się natomiast poprzez bezpośredni kontakt między zwierzętami. Jako objawy obserwujemy gorączkę (ponad 40 °C), osłabienie, utratę apetytu, biegunkę, spadek mleczności. Charakterystyczne są wady rozwojowe u nowonarodzonych zwierząt, z których większość rodzi się martwa.

źródło: http://www.promedmail.org/

 

Bartosz Falaciński

 

21 grudnia br. OIE poinformowało o pojawieniu się łagodnego szczepu ptasiej grypy (serotyp H5) na farmie drobiu w Tangstedt, w Niemczech.

Nie odnotowano upadków, zlikwidowano 1522 ptaki.

Źródło choroby jest niejasne.

FAMMU/FAPA podało informację, że w roku 2013 Wspólnota Europejska zmniejszy środki na walkę z chorobami zwierząt. Kwota będzie niższa o ok. 8 mln EUR od tej, która była rozdysponowana w bieżącym roku i łącznie wyniesie ok. 199 mln EUR.
Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie
http://www.ppr.pl/artykul-ue-8-mln-euro-mniej-na-walke-z-chorobami-zwierzat-173261-dzial-7.php

Monika Maksimowicz

Dużymi krokami zbliża się do nas Boże Narodzenie, którego nieodłącznym elementem jest w polskiej tradycji karp. Co roku pojawia się również ten sam problem ? jak postępować z rybami, aby zapewnić im dobrostan? Dosyć często ryby giną z powodu niewystarczającego natlenienia wody, stresu i urazów w transporcie oraz przetrzymywaniu w przepełnionych zbiornikach. Po zakupie żywe ryby trafiają także do foliowych reklamówek, w których się duszą.

Na początku grudnia szwajcarskie władze weterynaryjne zgłosiły wybuch zespołu rozrodczo-oddechowego u świń w trzech farmach (kantony Appenzell Ausserrhoden i Appenzell Innerrhoden). Wybuch PRSS początkowo obserwowano 28 listopada, a informację tę potwierdzono dzień później. Zakażenie było subkliniczne.

Te trzy gospodarstwa posiadały w sumie 5099 świń, z których 7 dało wynik pozytywny.

Przyczyną ogniska okazało się nasienie importowane z Niemiec. Wszystkie maciory (72 sztuki), które otrzymały nasienie od zakażonych knurów, zostały ubite. Ponadto zablokowano każde z 27 gospodarstw, które importowało nasienie od tych samych knurów, a unasiennione lochy są sprawdzane - próbki należy pobrać od około 4000 macior.
Szwajcarski Federalny Urząd Weterynaryjny poinformował, że przewóz nasienia, komórek jajowych i zarodków jest zakazany do końca stycznia.
Do tej pory Szwajcaria nie miała przypadków zakażenia PRSS.

Bogatka zwyczajna z brodawkowatą zmianą na głowie - zdjęcie Jenny Davis

Naukowcy z ZSL (Zoological Society of London), Uniwersytetu Oksfordzkiego, BTO (British Trust for Ornithology) i RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) odkryli nowy szczep wirusa ptasiej ospy, który szerzy się wśród populacji bogatki zwyczajnej.

 

 

 

 

 

W dniach 8-9.12.2012 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Marię Habrowską, Joannę Iracką oraz Agatę Sowińską seminarium pt: "Agresywny pies. Ocena zagrożenia i analiza przypadków", prowadzone przez belgijskiego lekarza weterynarii, prekursora europejskiej medycyny behawioralnej Joëla Dehasse.

W seminarium wzięło udział 160 osób, wśród których byli szkoleniowcy, lekarze weterynarii, a także pracownicy naukowi uczelni kształcących w zakresie wiedzy o zwierzętach.

Kongresy WSAVA (World Small Animal Veterinary Association) oraz FECAVA (Federation of European Companion Animal Veterinary Associations) to największe na świecie konferencje dla lekarzy weterynarii zajmujących się małymi zwierzętami, które od lat cieszą się ogromną popularnością, dzięki wysokiemu poziomowi wykładów i starannemu przygotowaniu. Jednym z kandydatów do przygotowania Kongresu w 2017 roku jest Polska.

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt od ponad 15 lat jest członkiem Europejskiej i Światowej Federacji Lekarzy Małych Zwierząt. Stąd zrodził się pomysł na zgłoszenie naszego kraju jako kandydata na 2017 rok, przy czym PSLWMZ zaproponowało organizację połączonych Kongresów Światowego (WSAVA) i Europejskiego (FECAVA). Na dzień dzisiejszy, gospodarzem tego wydarzenia miałby być Kraków. Kongresy WSAVA odbywają się co roku od 1961 roku (obecnie obowiązuje zasada, że Europa, Afryka i Bliski Wschód mogą ubiegać się o miano gospodarza Kongresu raz na 3 lata; do 2016 roku lokalizacje zostały już uzgodnione). Kongresy FECAVA odbywają się tylko w Europie od 1999 roku i zazwyczaj połączone z Kongresem WSAVA, jeśli ten organizowany jest na Starym Kontynencie . W 2011 roku WSAVA obchodziła swoje 50. urodziny.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet