Please select your page

Panos 200x250texas univ logo

Panagiotis G. Xenoulis 
DMV, Dr.med.vet., PhD, cECVCN

Dr Xenoulis jest profesorem nadzwyczajnym chorób wewnętrznych małych zwierząt na Wydziale Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu w Tesalii w Grecji oraz adiunktem na Wydziale Nauk Klinicznych Małych Zwierząt, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Texas A&M University, USA.

Dr Xenoulis ukończył Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach w 2003 roku. W 2004 roku został przyjęty na studia podyplomowe w Laboratorium Przewodu Pokarmowego na Texas A&M University we współpracy z Ludwig-Maximilian Universitat w Monachium w Niemczech. W 2008 r. otrzymał tytuł doktora nauk weterynaryjnych w uznaniu jego badań nad hiperlipidemią u psów. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Texas A&M University, koncentrując się na związku między hiperlipidemią a zapaleniem trzustki u psów, które ukończył w 2011 roku. Za swój wkład jako doktorant na Texas A&M University otrzymał nagrody zarówno na poziomie uczelnianym, jak i uniwersyteckim.

W latach 2020-2023 był rezydentem Europejskiego Kolegium Żywienia Weterynaryjnego i Porównawczego (ECVCN). Jego zainteresowania kliniczne i badawcze obejmują zaburzenia żołądkowo-jelitowe u psów i kotów, w szczególności zapalenie trzustki i przewlekłe enteropatie, a także żywienie kliniczne i mikrobiotę jelitową.

Znalazł się w czołówce 1% naukowców na świecie według Composite Citation Index oraz w czołówce 0,28% ekspertów w dziedzinie medycyny psów i kotów wśród ponad 50 000 autorów według Expertscape. Jest autorem lub współautorem ponad 70 recenzowanych publikacji w czasopismach i 30 rozdziałów w książkach, a także zaprezentował ponad 70 abstraktów i zaproszonych wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Picture Fabio Procoli 200x250AniCura Italia 

Fabio Procoli
DMV, MVetMed, DipACVIM, DipECVIM-CA (Internal Medicine), MCRVS

Fabio Procoli ukończył studia na Uniwersytecie w Bari we Włoszech w 2003 roku, a następnie przez kilka lat praktykował zarówno we Włoszech jak i Wielkiej Brytanii. Posiada tytuł zarówno Amerykańskiego jak i Europejskiego Towarzystwa weterynaryjnej medycyny wewnętrznej (ECVIM i ACVIM).

Okładka książka Feline Gastro Fabio

Doktor Fabio jest autorem podręcznika „Feline Gastroenterology” wydanego przez wydawnictwo Edra (wyd. 2021), a także autorem i współautorem publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych z zakresu gastroenterologii i chorób wewnętrznych małych zwierząt. Szczególnym zainteresowaniem darzy patologie układu pokarmowego owczarków (ukończył roczne studia magisterskie w Royal Veterinary College w Londynie dotyczące genetyki przewlekłej enteropatii u owczarków niemieckich).

Ponadto doktor jest wiceprezesem Włoskiego Towarzystwa Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt, wiceprezesem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Porównawczej, członkiem Komisji Egzaminacyjnej ECVIM oraz członkiem zarządu Consortium Companion Animal Fecal Microbiota Transplantation Consortium.

Suchodolski str finaltexas univ logo

Jan Suchodolski, DrVetMed, PhD, AGAF, DACVM

Jan S. Suchodolski jest profesorem nadzwyczajnym medycyny małych zwierząt, wicedyrektorem ds. badań oraz kierownikiem nauk o mikrobiomie w Gastrointestinal Laboratory na Texas A&M University, a którym również bronił doktoratu z mikrobiologii. Posiada  tytuł specjalisty immunologa nadany przez Amerykańskie Kolegium Mikrobiologów Weterynaryjnych (American College of Veterinary Microbiologists, ACVM).

Jego badania koncentrują się na opracowywaniu biomarkerów dla chorób żołądkowo-jelitowych oraz podejść terapeutycznych do modulacji mikrobioty jelitowej. Jest autorem i współautorem ponad 360 recenzowanych artykułów z dziedziny gastroenterologii weterynaryjnej oraz badań nad mikrobiomem.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet