Dużymi krokami zbliża się do nas Boże Narodzenie, którego nieodłącznym elementem jest w polskiej tradycji karp. Co roku pojawia się również ten sam problem ? jak postępować z rybami, aby zapewnić im dobrostan? Dosyć często ryby giną z powodu niewystarczającego natlenienia wody, stresu i urazów w transporcie oraz przetrzymywaniu w przepełnionych zbiornikach. Po zakupie żywe ryby trafiają także do foliowych reklamówek, w których się duszą.

Ponieważ przepisy dotyczące ochrony zwierząt nie precyzują postępowania z żywymi rybami oraz ich uśmiercania, należy opierać się na ogólnych zasadach, przedstawionych w ustawie z dn. 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.).
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, szczegółowo omawiają sposób postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej i dostępne na stronie GIW.
http://www.wetgiw.gov.pl/index.php?action=art&a_id=4631
Można tam znaleźć informacje na temat:
- uśmiercania ryb w punktach sprzedaży detalicznej,
- wymogów dot. personelu,
- warunków przetrzymywania żywych ryb,
- sprzedaży,
- opakowań (bez wody i z wodą).
W okresie świątecznych przygotowań warto pamiętać, że choć ryby głosu nie mają, należy im się jako istotom żywym poszanowanie.

Monika Maksimowicz

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet