Please select your page

Arianna Negrin foto 200x250Logo University of Florida

Arianna Negrin, DVM, PhD, MSE, DECVN, Clinical Associate Professor in Neurology

Dr Negrin dorastała w Padwie, w Wenecji Euganejskiej, we Włoszech i ukończyła Uniwersytet w Padwie w 2003 roku. Po okresie praktyki ogólnej ukończyła roczny staż z neurologii weterynaryjnej w Royal Veterinary College (RVC) w Wielkiej Brytanii. Następnie ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Padwie we współpracy z RVC. W 2010 r. dr Negrin przeniosła się na Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie w Hiszpanii, gdzie ukończyła trzyletni staż w dziedzinie neurologii. W 2012 roku została Europejskim Specjalistą Weterynaryjnym w dziedzinie Neurologii (ECVN). Dr Negrin pracowała jako Specialist Consultant lub Head of the Service w Major Neurology Services między Włochami a Wielką Brytanią. W latach 2016-2019 była również profesorem nadzwyczajnym neurologii weterynaryjnej na Uniwersytecie w Nottingham. W 2016 roku otrzymała tytuł specjalisty RCVS w dziedzinie neurologii weterynaryjnej. W 2021 r. ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej.

Od 2023 roku dr Negrin jest profesorem nadzwyczajnym na UF. Dr Negrin jest uznanym międzynarodowym specjalistą, często zapraszanym prelegentem na najważniejsze międzynarodowe konferencje oraz autorem międzynarodowych publikacji i książek. Głównymi obszarami zainteresowań dr Negrin są neurologia kotów i neurologiczne stany nagłe. Dr Negrin biegle włada językiem włoskim, angielskim, hiszpańskim i katalońskim. W wolnym czasie uwielbia uczyć się nowych języków i jest wolontariuszką w lokalnej parafii katolickiej wraz z mężem i małą córeczką.

Chiavaccini Ludovica fotoLogo University of Florida

Ludovica Chiavaccini, DVM, DES MS, DACVAA, Clinical Associate Professor in Anaesthesiology

Ludovica Chiavaccini, anestezjolog certyfikowany przez ACVAA, ukończyła Uniwersytet w Pizie w 2003 roku, posiadając certyfikat akupunktury weterynaryjnej w 2004 roku. Po kilku latach praktyki weterynarii koni uzyskała tytuł magistra na Colorado State University (2010) i ukończyła rezydenturę weterynaryjną w zakresie znieczulenia i analgezji na Mississippi State University. Dyplomowana od 2015 roku, Ludovica była adiunktem anestezjologii klinicznej na Uniwersytecie Pensylwanii (2016-2018). Następnie przez kilka lat była częścią zespołu anestezjologicznego na North Carolina State University, zanim dołączyła do University of Florida jako profesor nadzwyczajny anestezjologii klinicznej i leczenia bólu w 2021 roku.

Wpływ Lodovicy wykracza poza środowisko akademickie; jest zastępcą redaktora Elsevier Veterinary Anaesthesia and Analgesia (2018), członkiem zarządu North America Veterinary Anesthesia Society od stycznia 2024 r. oraz instruktorem Narkovet Consulting® LLC od 2016 roku. Ponadto od 2018 r. pełni funkcję konsultanta w zakresie znieczulenia i analgezji weterynaryjnej dla VCA. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zrozumieniu mechanizmów bólu u zwierząt i nowych technikach znieczulenia miejscowo-regionalnego.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet