W Dzienniku ustaw z dnia 26 listopada 2012 r., poz. 1304 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji, innych niż wymienione dotychczas w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.).

Z dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. 11 grudnia 2012 r., obowiązkowi rejestracji na obszarze całego kraju będą podlegały dodatkowo następujące choroby:

a) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia świń;

b) wiosenna wiremia karpi (SVC)

c) wirusowa biegunka bydła i choroba błon śluzowych (BVD MD)

d) zakaźne zanikowe zapalenie nosa (ZZZN)

e) zakaźne zapalenie krtani i tchawicy u drobiu (ILT)

f) zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego u drobiu (AE)

g) zakaźne zapalenie nosa i tchawicy indyków (TRT)

h) zakaźne zapalenie oskrzeli kur (IB)

i) zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS)

http://www.vetpol.org.pl/

Pismo Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW Wojciecha Wojtyry z dnia 29.11.12 r., sygn. ŻWzz/tm-87-31(5)/12(3994) (59.37 kB)

Klaudia Majcher

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet