Please select your page

Allison Gagnonuc davis veterinary medicine logo web

Allison Gagnon, DVM, DACVIM (Cardiology)

Dr Allison Gagnon ukończyła studia weterynaryjne na University of California, Davis School of Veterinary Medicine w 2016 roku. Rok później ukończyła staż rotacyjny na North Carolina State University, a następnie w 2020 roku rezydenturę kardiologiczną i studia magisterskie na Colorado State University. Jest certyfikowanym specjalistą w dziedzinie kardiologii weterynaryjnej. Do 2021 roku pracowała jako wykładowca na Uniwersytecie Cornell’a. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Medycyny i Epidemiologii w UC Davis School of Veterinary Medicine. Jej zainteresowania badawcze obejmują obrazowanie serca oraz zaawansowaną diagnostykę i leczenie arytmii.  

Krystle Lynn Reaganuc davis veterinary medicine logo web

Krystle Reagan, DVM, PhD, DACVIM (SAIM)

Krystle Reagan jest adiunktem Wydziału Medycyny Wewnętrznej Małych Zwierząt i współdyrektorką  Weterynaryjnego Centrum Badań Klinicznych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Uzyskała tytuł lekarza weterynarii i doktora mikrobiologii na Colorado State University.  Po ukończeniu studiów ukończyła roczny staż rotacyjny dla małych zwierząt w VCA West Los Angeles Animal Hospital, a następnie rezydenturę w zakresie chorób wewnętrznych małych zwierząt na UC Davis i uzyskała certyfikat American College of Veterinary Internal Medicine. Następnie ukończyła staż w zakresie chorób zakaźnych zwierząt towarzyszących, również na UC Davis. Jej obszary badań obejmują rozwój nowych metod diagnostyki i terapii chorób zakaźnych oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji / uczenia maszynowego w podejmowaniu decyzji klinicznych. Jest też założycielką i członkinią Veterinary Medicine Interest Group.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet