Please select your page

Panos 200x250texas univ logo

Panagiotis G. Xenoulis 
DMV, Dr.med.vet., PhD, cECVCN

Dr Xenoulis jest profesorem nadzwyczajnym chorób wewnętrznych małych zwierząt na Wydziale Nauk Weterynaryjnych Uniwersytetu w Tesalii w Grecji oraz adiunktem na Wydziale Nauk Klinicznych Małych Zwierząt, College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Texas A&M University, USA.

Dr Xenoulis ukończył Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach w 2003 roku. W 2004 roku został przyjęty na studia podyplomowe w Laboratorium Przewodu Pokarmowego na Texas A&M University we współpracy z Ludwig-Maximilian Universitat w Monachium w Niemczech. W 2008 r. otrzymał tytuł doktora nauk weterynaryjnych w uznaniu jego badań nad hiperlipidemią u psów. W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Texas A&M University, koncentrując się na związku między hiperlipidemią a zapaleniem trzustki u psów, które ukończył w 2011 roku. Za swój wkład jako doktorant na Texas A&M University otrzymał nagrody zarówno na poziomie uczelnianym, jak i uniwersyteckim.

W latach 2020-2023 był rezydentem Europejskiego Kolegium Żywienia Weterynaryjnego i Porównawczego (ECVCN). Jego zainteresowania kliniczne i badawcze obejmują zaburzenia żołądkowo-jelitowe u psów i kotów, w szczególności zapalenie trzustki i przewlekłe enteropatie, a także żywienie kliniczne i mikrobiotę jelitową.

Znalazł się w czołówce 1% naukowców na świecie według Composite Citation Index oraz w czołówce 0,28% ekspertów w dziedzinie medycyny psów i kotów wśród ponad 50 000 autorów według Expertscape. Jest autorem lub współautorem ponad 70 recenzowanych publikacji w czasopismach i 30 rozdziałów w książkach, a także zaprezentował ponad 70 abstraktów i zaproszonych wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet