Please select your page

Suchodolski str finaltexas univ logo

Jan Suchodolski, DrVetMed, PhD, AGAF, DACVM

Jan S. Suchodolski jest profesorem nadzwyczajnym medycyny małych zwierząt, wicedyrektorem ds. badań oraz kierownikiem nauk o mikrobiomie w Gastrointestinal Laboratory na Texas A&M University, a którym również bronił doktoratu z mikrobiologii. Posiada  tytuł specjalisty immunologa nadany przez Amerykańskie Kolegium Mikrobiologów Weterynaryjnych (American College of Veterinary Microbiologists, ACVM).

Jego badania koncentrują się na opracowywaniu biomarkerów dla chorób żołądkowo-jelitowych oraz podejść terapeutycznych do modulacji mikrobioty jelitowej. Jest autorem i współautorem ponad 360 recenzowanych artykułów z dziedziny gastroenterologii weterynaryjnej oraz badań nad mikrobiomem.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet