Please select your page

Picture Fabio Procoli 200x250AniCura Italia 

Fabio Procoli
DMV, MVetMed, DipACVIM, DipECVIM-CA (Internal Medicine), MCRVS

Fabio Procoli ukończył studia na Uniwersytecie w Bari we Włoszech w 2003 roku, a następnie przez kilka lat praktykował zarówno we Włoszech jak i Wielkiej Brytanii. Posiada tytuł zarówno Amerykańskiego jak i Europejskiego Towarzystwa weterynaryjnej medycyny wewnętrznej (ECVIM i ACVIM).

Okładka książka Feline Gastro Fabio

Doktor Fabio jest autorem podręcznika „Feline Gastroenterology” wydanego przez wydawnictwo Edra (wyd. 2021), a także autorem i współautorem publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych i międzynarodowych z zakresu gastroenterologii i chorób wewnętrznych małych zwierząt. Szczególnym zainteresowaniem darzy patologie układu pokarmowego owczarków (ukończył roczne studia magisterskie w Royal Veterinary College w Londynie dotyczące genetyki przewlekłej enteropatii u owczarków niemieckich).

Ponadto doktor jest wiceprezesem Włoskiego Towarzystwa Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt, wiceprezesem Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii Porównawczej, członkiem Komisji Egzaminacyjnej ECVIM oraz członkiem zarządu Consortium Companion Animal Fecal Microbiota Transplantation Consortium.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet