Please select your page

Fiani SmallOLD

cornell university logo

Nadine Fiani, DVM, BVSc (Hons), DAVDC, Assistant Clinical Professor

Dr Fiani ukończyła studia weterynaryjne z wyróżnieniem na University of Sydney w 2005 roku, a następnie odbyła staż z medycyny małych zwierząt i chirurgii w Veterinary Teaching Hospital mieszącym się w Camden. To właśnie tutaj zainteresowała się zaawansowanymi technikami w stomatologii weterynaryjnej i chirurgii szczękowej. Aby pogłębiać swoją wiedzę, dr Fiani ukończyła trzyletnią rezydenturę w Veterinary Medical Teaching Hospital na University of California w Davis, stając się tym samym dyplomowanym specjalistą American Veterinary Dental College. Dr Fiani pracuje na wydziale medycyny weterynaryjnej Cornell University w stanie Nowy Jork.

Obecnie dr Fiani jest jedynym dyplomowanym stomatologiem weterynaryjnym w Nowej Południowej Walii. Jej główne zainteresowania to endodoncja, ortodoncja i rekonstrukcyjna chirurgia szczękowa. Szczególnym zainteresowaniem darzy stomatologię dzikich zwierząt, dlatego też jest głównym stomatologiem w Taronga Zoo i Mogo Zoo w Australii.

frank verstraeteucdavis

Frank J. M. Verstraete, DrMedVet, BVSc (Hons), MMedVet, DAVDC, DECVS, DEVDC (Chief of Service), Professor

Prof. Verstraete ukończył studia weterynaryjne na University of Gent w Belgii. Na studia podyplomowe wyjechał do Republiki Południowej Afryki. Na University of Pretoria odbył rezydenturę z chirurgii małych zwierząt. W 1987 roku, kiedy w USA utworzono Academy of Veterinary Dentistry, był jej jedynym członkiem spoza Ameryki Północnej. Prof. Verstraete jest dyplomowanym członkiem European Veterinary Dental College, American Veterinary Dental College oraz European College of Veterinary Surgeons. Od końca 1994 roku związany z UC Davis, gdzie obecnie zajmuje stanowisko profesora stomatologii i chirurgii szczękowej. Jest również pracownikiem naukowym w School of Dentistry na UC w San Francisco.

Jego zainteresowania obejmują głównie patologię porównawczą, radiologię oraz chirurgię jamy ustnej. Podręcznik "Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats", którego  jest autorem, to najbardziej znana i najlepsza książka w dziedzinie weterynaryjnej chirurgii stomatologicznej.

Warto dodać, że prof. Frank J. M. Verstraete, wraz z dr Boaz'em Arzi, całkowicie zmienili oblicze stomatologii weterynaryjnej oraz chirurgii twarzowo-szczękowej zwierząt towarzyszących. Współpracując z inżynierami biomedycznymi z UC Davis rozwinęli technikę odnowy fragmentów kości szczęki, które wcześniej zostały utracone przez zwierzę w wyniku urazu bądź procesu nowotworowego. Już w tej chwili co najmniej dziewiętnaście psów z pozytywnym skutkiem skorzystało z tej nowatorskiej metody, dając nadzieję na jej powodzenie również w medycynie ludzkiej.

alt

ucdavis

Boaz Arzi, DVM, DAVDC, DEVDC, Associate Professor

Prof. Arzi ukończył studia w 2002 roku na Szaint Istvan University w Budapeszcie, po czym wrócił do swoich rodzinnych stron i rozpoczął pracę w szpitalu weterynaryjnym w Hajfa w Izraelu. Po pięciu latach intensywnej pracy klinicznej wyjechał do USA i ukończył rezydenturę z stomatologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej na University of California w Davis. W 2010 roku rozpoczął pracę w laboratorium dr. Athanasiou na Katedrze Inżynierii Biomedycznej w UC Davis, gdzie opracowuje metody bioinżynieryjnego tworzenia chrząstek włóknistych i bada ich chirurgiczne zastosowanie. W 2012 roku uzyskał tytuł dyplomowanego lekarza weterynarii American Veterinary Dental College. 

 Jego główne zainteresowania dotyczą rekonstrukcji szczękowo-twarzowych, inżynierii tkankowej i technik mikrochirurgicznych.

alt

cornell university logo

Santiago Peralta, DVM, DAVDC, Assistant Professor

Prof. Peralta uzyskał dyplom lekarza weterynarii w 1999 roku na La Salle University w Kolumbii. Zanim zaczął specjalizować się w stomatologii i chirurgii stomatologicznej, przez sześć lat pracował w prywatnej przychodni weterynaryjnej. W 2009 roku ukończył rezydenturę w stomatologii i chirurgii jamy ustnej na University of California w Davis, a następnie w 2011 roku objął stanowisko szefa sekcji stomatologii na Cornell University. 

Prof. Peralta jest dyplomowanym lekarzem weterynarii American Veterinary Dental College.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet