Please select your page

alt

ucdavis

Boaz Arzi, DVM, DAVDC, DEVDC, Associate Professor

Prof. Arzi ukończył studia w 2002 roku na Szaint Istvan University w Budapeszcie, po czym wrócił do swoich rodzinnych stron i rozpoczął pracę w szpitalu weterynaryjnym w Hajfa w Izraelu. Po pięciu latach intensywnej pracy klinicznej wyjechał do USA i ukończył rezydenturę z stomatologii oraz chirurgii szczękowo-twarzowej na University of California w Davis. W 2010 roku rozpoczął pracę w laboratorium dr. Athanasiou na Katedrze Inżynierii Biomedycznej w UC Davis, gdzie opracowuje metody bioinżynieryjnego tworzenia chrząstek włóknistych i bada ich chirurgiczne zastosowanie. W 2012 roku uzyskał tytuł dyplomowanego lekarza weterynarii American Veterinary Dental College. 

 Jego główne zainteresowania dotyczą rekonstrukcji szczękowo-twarzowych, inżynierii tkankowej i technik mikrochirurgicznych.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet