Pierwsza konferencja EEVC – Eastern European Veterinary Conference – już za dwa tygodnie w Belgradzie!

EEVC to nowa, międzynarodowa organizacja non-profit, stworzona w odpowiedzi na potrzeby kształcenia lekarzy weterynarii w Europie Wschodniej. Dochody z organizacji wydarzeń będą przeznaczane na planowanie i realizację kolejnych spotkań z wybitnymi prelegentami z całego świata.

Szczegółowe informacje o organizacji - http://bit.ly/2cqaCT1

PSLWMZPodczas tegorocznego XXIV Kongresu PSLWMZ, który odbędzie się 18-20 listopada w Łodzi, zostanie zorganizowane 5 zajęć Master Class.

Profesor Mark Kittleson, nasz tegoroczny prelegent, wraz z Doktor Susan Little, którą poznaliśmy osobiście w 2015 roku na konferencji VetCo „Medycyna kotów”, przygotowali wytyczne dla właścicieli i hodowców kotów dotyczące kardiomiopatii przerostowej (HCM).

Bez tytułuDnia 7 października 2016 roku w Łomży odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozwój nowowczesnych metod biotechnologii i ich przydatność w hodowli bydła", na którą wszystkich lekarzy weterynarii zaprasza Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział Łomżyńsko-Ostrołęcki wraz z Polskim
Stowarzyszeniem Bujatrycznym oraz Północno Wschodnią Izbą Lekarsko Weterynaryjną.

Niespodzianka dla uczestników konferencji VetCo „Kardiologia małych zwierząt”!

Podczas wrześniowego spotkania odbędzie się tzw. Live Scan - czyli pokaz badania echokardiograficznego z omówieniem wszystkich projekcji na żywo. Przeprowadzi go polska specjalistka w dziedzinie kardiologii – dr n. wet. Urszula Bartoszuk-BruzzoneBadanie odbędzie się drugiego dnia konferencji (18 września) w godzinach 12.45-13.15. Partnerem technicznym pokazu Live Scan jest firma Vetiss. Zapraszamy!

Ponadto przypominamy, że okres tańszej rejestracji kończy się już w najbliższy poniedziałek. W przypadku uiszczenia opłaty do 22 sierpnia włącznie, mogą Państwo oszczędzić nawet 400 złotych!

Równowaga wodno-elektrolitowa to parametry kluczowe dla życia zwierzęcia, co sprawia, że ich monitoring i analiza wymagane są u niemal każdego pacjenta. Dobór rodzaju i ilości płynu zależy od wielu czynników, które muszą zostać ocenione przez lekarza weterynarii w sposób staranny i konsekwentny. Typowym przykładem grupy chorób, w której nieodłącznym elementem leczenia jest terapia płynami, są choroby nerek.

Dennis J. Chew i Stephen P. DiBartola to klinicyści z czterdziestoletnim doświadczeniem, wykładowcy i badacze na Ohio State University…

Kto jeszcze nie widział tematyki wrześniowej konferencji kardiologicznej – przedstawiamy ją poniżej!

Minimum dwanaście godzin samych wykładów, a ponadto mnóstwo czasu na zadawanie pytań.

Już 21 października – wyczekiwane przez wszystkich spotkanie cytologiczne VetCo!

Prowadzącą sympozjum i warsztaty praktyczne będzie Profesor Maxey Wellman z Ohio State University.  Profesor Wellman jest szefową katedry patologii klinicznej OSU oraz dyplomowanym specjalistą American College of Veterinary Pathologists. W 2013 roku objęła stanowisko prezydenta ACVP. Ponadto, do 2017 roku jest osobą odpowiedzialną za utrzymanie wysokich standardów ACVP, tworzenie i wspieranie ustawicznego kształcenia, promowanie najwyższego poziomu nauki, nawiązywanie kontaktów oraz poprawę wizerunku patomorfologii weterynaryjnej w środowisku lekarsko-weterynaryjnym i naukowym.

Poznajmy naszego drugiego wrześniowego prelegenta – Doktor Joshua Stern to niezwykle utalentowany specjalista-kardiolog młodego pokolenia. Zanim jeszcze ukończył studia (zoologia i medycyna weterynaryjna na Ohio State University), został uhonorowany wieloma nagrodami, wyróżnieniami i grantami na prowadzenie badań naukowych. W obecnej chwili jest autorem i współautorem już ponad 40 artykułów.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet