Poznajmy naszego drugiego wrześniowego prelegenta – Doktor Joshua Stern to niezwykle utalentowany specjalista-kardiolog młodego pokolenia. Zanim jeszcze ukończył studia (zoologia i medycyna weterynaryjna na Ohio State University), został uhonorowany wieloma nagrodami, wyróżnieniami i grantami na prowadzenie badań naukowych. W obecnej chwili jest autorem i współautorem już ponad 40 artykułów.

Doktor Stern odbył rezydenturę z chorób wewnętrznych małych zwierząt na Ohio State University, a następnie rozpoczął kolejną, tym razem z kardiologii małych zwierząt na Washington State University i ukończył ją na Carolina State University w 2012 roku. Tytuł doktora obronił na Washington State University, gdzie przestawił pracę naukową na temat podzastawkowego zwężenia aorty u psów.

Mimo młodego wieku Doktor Joshua Stern jest już niezwykle cenionym specjalistą. Dyrektor UC Davis Veterinary Medical Teaching Hospital, Doktor David Wilson, przyjęcie Doktora Sterna do zespołu skomentował następująco: „We are excited by the addition of Dr. Stern to our faculty. His achievements to date are impressive for an individual in the early stages of his academic career. We feel fortunate that he is now part of our team and look forward to his continued success at UC Davis.”

Doktor Stern jest dyplomowanym lekarzem weterynarii ACVIM w zakresie kardiologii, obecnie zajmuje stanowisko kardiologa w William R. Pritchard Veterinary Medical Teaching Hospital (University of California, Davis) oraz konsultanta na platformie CardioVet. Jest również szefem zespołu badaczy zajmujących się genetycznymi chorobami serca - Josh Stern Cardiac Genetics Laboratory.

Jego zainteresowania naukowe obejmują genetykę i farmakogenomikę serca, a w szczególności identyfikację mutacji i ocenę ich roli w rozwoju wrodzonych wad serca oraz wpływu na skuteczność leczenia farmakologicznego. Doktor Stern uczestniczył w badaniach naukowych, które doprowadziły do stworzenia wielu kardiologicznych testów genetycznych w weterynarii.

***

Kardiologia małych zwierząt, 17-18 września

Program

Wykładowcy

Lokalizacja

Rejestracja

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet