Już 21 października – wyczekiwane przez wszystkich spotkanie cytologiczne VetCo!

Prowadzącą sympozjum i warsztaty praktyczne będzie Profesor Maxey Wellman z Ohio State University.  Profesor Wellman jest szefową katedry patologii klinicznej OSU oraz dyplomowanym specjalistą American College of Veterinary Pathologists. W 2013 roku objęła stanowisko prezydenta ACVP. Ponadto, do 2017 roku jest osobą odpowiedzialną za utrzymanie wysokich standardów ACVP, tworzenie i wspieranie ustawicznego kształcenia, promowanie najwyższego poziomu nauki, nawiązywanie kontaktów oraz poprawę wizerunku patomorfologii weterynaryjnej w środowisku lekarsko-weterynaryjnym i naukowym.

Profesor Wellman jest autorką wielu praktycznych publikacji, m.in. "Interpretation of Canine and Feline Cytology", "Bone Marrow Evaluation in Dogs and Cats" oraz "Clinical Pathology and Diagnostic Testing, An Issue of Veterinary Clinics: Small Animal Practice".

Jej zainteresowania naukowe dotyczą mechanizmów aplazji erytroidalnej w FeLV, struktury i funkcji mikrośrodowiska szpiku kostnego, charakterystyki dużych ziarnistych limfocytów u psów, rozwoju linii komórkowych oraz nowotworów układu krwiotwórczego.

W trakcie październikowego spotkania przedstawione zostaną następujące tematy:

Część teoretyczna:

- Cytologia nowotworów skóry

- Cytologia węzłów chłonnych

- Cytologia śledziony

Część praktyczna:

- Raki vs mięsaki

- Cytologia wątroby

- Dlaczego powinienem spojrzeć na rozmaz krwi?

Więcej informacji na: http://www.vetco.org/konferencje-2016/cytologia-malych-zwierzat

Liczba miejsc ograniczona!

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet