Please select your page

image 5Graeme M. Doodnaught B.Sc. (Hons.), BVM&S, M.Sc., DÉS, MRCVS, DACVAA, Assistant Professor
Board Certified Specialist in VetErinary Anesthesia and Analgesia

Illinois

Dr Graeme Doodnaught ukończył studia weterynaryjne na University of Guelph. Następnie uzyskał tytuł lekarza weterynarii na Royal (Dick) School of Veterinary Studies (Edynburg, Szkocja) i ukończył staż z zakresu chorób koni na Milton Equine Hospital (Campbellville, Ontario, Kanada). Po kilku latach praktyki z małymi i dużymi zwierzętami rozpoczął pracę na University of Montreal. Tam obronił magistrat z zakresu ostrego bólu u kotów oraz farmakologii opioidów, a następnie ukończył rezydenturę i został specjalistą anestezjologii weterynaryjnej i terapii bólu.

Dr. Doodnaught jest profesorem na University of Illinois oraz certyfikowanym specjalistą anestezjologii weterynaryjnej i terapii bólu. Obecnie jego zainteresowania obejmują ból ostry u małych zwierząt oraz intensywną opiekę okołooperacyjną. Klinicznie interesuje się lokoregionalną analgezją pod kontrolą USG i innymi technikami ograniczającymi użycie opioidów.

.

Brad Simon 4x5Bradley T. Simon DVM, MSc, DACVAA

Texas AM

Dr Bradley Simon otrzymał tytuł lekarza weterynarii na Ross University School of Veterinary Medicine i ukończył rezydenturę z anestezjologii i terapii bólu na University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine. Następnie, dr Simon otrzymał dyplom Master of Science na Ross University School of Veterinary Medicine z wyróżnieniem w dziedzinie anestezjologii kotów i farmakologii opioidów. Obecnie jest certyfikowanym specjalistą anestezjologii weterynaryjnej na Texas A&M University College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences. Opublikował 19 artykułów naukowych i jest współautorem dwóch książek (trzecia w przygotowaniu) dotyczących anestezjologii i terapii bólu u kotów. Jego najważniejsze badania skupiają się wpływie starzenia na znieczulenie opioidami, interakcjach opioid-opioid (np. kombinacji hydromorfon i butorfanol) oraz ich efektach na antynocycepcję termiczną, bada on także efekt ciągłego wlewu dożylnego ultraniskiej dawki dexmedetomidyny u kotów oraz przydatność akupunktury i farmakopunktury u małych zwierząt.

Opublikował wiele wpływowych artykułów na temat obecnych standardów oraz zastosowania opioidów przyszłości, a także braku stosowania leków przeciwbólowych (oligoanalgezja) w leczeniu małych zwierząt. Dr. Simon jest międzynarodowym wykładowcą, wykładał na konferencjach takich jak International Conference on Opioids na Harvard University, World Small Animal Veterinary Association Conference w Kolumbii, World Congress of Veterinary Anesthesia we Włoszech oraz Congreso Veterinario w Meksyku. Jako wykładowca, dr Simon zamierza kontynuować szerzenie wiedzy na temat terapii bólu w medycynie weterynaryjnej.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet