Please select your page

HEMATOLOGICZNE ABC
warsztaty


7-8 maja (sob.-niedz.)

REJESTRACJA: OD 8:30
ROZPOCZĘCIE: 9:00

ZAKOŃCZENIE: ok. godz. 17:00 
Godzina zakończenia zajęć może nieco odbiegać od planu w zależności od tego, ile czasu będą wymagały zajęcia praktyczne i jak bardzo grupa będzie zaangażowana.


Dzień pierwszy

  1. Fizjologia układu czerwonokrwinkowego i płytkowego – wykład - 1,5h
  2. Prawidłowe wykonanie rozmazu. Rodzaje barwień w hematologii. Próba aglutynacji szkiełkowej - wykład1h
  3. Wykonywanie rozmazów krwi, barwienia - ćwiczenia praktyczne 1,5h
  4. Patologie w obrębie krwinki czerwonej: poikilocytoza, hipochromia, polichromia, anizocytoza - wykład 2h

Dzień drugi

  1. Małopłytkowość, nadpłytkowość, anizocytoza, zlepy- wykład 1h
  2. Ocena preparatów: fizjologia i patologia w obrębie krwinek czerwonych i plytek – ćwiczenia praktyczne 3h
  3. Fizjologia układu bialokrwinkowego - potrafię zliczyć leukogram - wykład 1,5 h
  4. Rozpoznawanie komórek układu bialokrwinkowego - praca z mikroskopem 30 min

W trakcie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.
 

Nauczysz się:
* wykonywać diagnostyczne rozmazy krwi
* dobierać odpowiednią metodę barwienia
* różnicować prawidłowe elementy morfotyczne krwi obwodowej
* rozpoznawać zaburzenia cytomorfologii krwinek czerwonych
* oceniać regenerację układu czerwonokrwinkowego
* oceniać erytrocyty pod kątem uszkodzeń oksydacyjnych
* rozpoznawać aglutynację krwinek czerwonych w rozmazie i w teście z NaCl

 

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet