Please select your page

Garncarz Jacek

Jacek Garncarz, DVM

logo

Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym warszawskiej SGGW w 1991 roku. W latach
1990-1997 asystent w Katedrze Chirurgii Małych Zwierząt Wydz. Wet. SGGW. W latach 1996-1997 odbył staż z zakresu okulistyki weterynaryjnej w Royal Veterinary College University of London. Od 1998 roku do dziś właściciel Okulistycznej Przychodni Weterynaryjnej w Warszawie. Od 1993 roku członek ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) i ISVO (International Society of Veterinary Ophthalmology). W 2014 roku został jako pierwszy lekarz z Polski wpisany na listę panelisów ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists) prestiżowego europejskiego koledżu okulistów weterynaryjnych, uzyskując tytuł ESE ECVO (Eye Scheme Examiner ECVO). Od 2015 roku członek komisji ds. chorób genetycznych oczu ECVO (HED Committee ECVO). Wykładowca okulistyki weterynaryjnej na wydziałach weterynarii w Warszawie i Poznaniu. Wykładowca okulistyki na Studiach Podyplomowych. Wykładowca na wielu kongresach, sympozjach, zjazdach, warsztatach… Autor prawie już 100 publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej w różnych czasopismach branżowych. Redaktor naukowy polskiego wydania książki „Okulistyka weterynaryjna Slattera”.

David J Maggs

David J. Maggs, BVSc, Professor Surgical & Radiological Sciences

ucdavis logo

Dr Maggs ukończył studia na Uniwersytecie w Melbourne w Australii w 1988, po czym odbył pięcioletnią praktykę weterynaryjną w Australii i Wielkiej Brytanii. Był rezydentem w ramach programu porównawczej okulistyki weterynaryjnej na Uniwersytecie w Missouri. Na wydziale pozostał do grudnia 2000 roku, kiedy to rozpoczął pracę na Uniwersytecie Kalifornijskm
w Davis.

Jest autorem "Okulistyki weterynaryjnej Slattera", redaktorem "Journal of Feline Medicine and Surgery" oraz członkiem  International Society of Veterinary Ophthalmology (ISVO). Jego szczególne zainteresowania obejmują chirurgię okulistyczną oraz choroby zakaźne oczu, szczególnie koci herpeswirus.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet