Please select your page

Kate hopperKate Hopper,  BVSc, MVS, PhD, Associate Professor

ucdavis logo

Profesor Hopper uzyskała tytuł lekarza weterynarii na Uniwersytecie w Melbourne w Australii. Tam też po czterech latach praktyki z małymi zwierzętami ukończyła rezydenturę z zakresu intensywnej terapii i stanów nagłych. Następnie w tej samej dziedzinie ukończyła kolejną rezydenturę na University of California w Davis i w 2002 roku dołączyła do grona uniwersyteckich specjalistów. W roku 2008 obroniła doktorat na Uniwersytecie w Davis i jest tam obecnie członkiem wydziału Small Animal Emergency and Critical Care.

Jej obecne zainteresowania naukowe obejmują resuscytację krążeniowo-oddechową, kliniczne zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej, zaburzenia elektrolitowe oraz wentylację mechaniczną.

Profesor Kate jest także współautorką podręcznika Small Animal Critical Care Medicine.

Deborah Silverstein

Deborah C. Silverstein, DVM, BS, Associate Professor

Penn

Deborah Silverstein tytuł lekarza weterynarii uzyskała w 1997 roku na University of Georgia School of Veterinary Medicine. Rok później ukończyła tam staż i kolejne trzy lata spędziła na rezydenturze z zakresu stanów nagłych i intensywnej terapii małych zwierząt na University of California w Davis. W 2001 roku uzyskała tytuł dyplomowanego specjalisty i przeniosła się do Penn State University w Filadelfii, gdzie piastuje stanowisko profesora i wykładowcy z zakresu intensywnej terapii, w ramach Intensive Care Unit.

Jej zainteresowania badawcze obejmują diagnozowanie i leczenie stanów nagłych, resuscytację niestabilnych pacjentów oraz zmiany mikroperfuzji w stanie krytycznym.

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava