Please select your page

William VernauWilliam Vernau, BSc, BVMS, DVSc, PhD, Professor of Clinical Pathology, Microbiology & Immunology;

ucdavis logo

Wiliam Vernau jest profesorem katedry Patologii Klinicznej, Mikrobiologii oraz Immunologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis. Tytuł lekarza weterynarii uzyskał na Murdoch University we Wschodniej Australii. W roku 2000 obronił doktorat na UC Davis. Profesor Vernau posiada również tytuł dyplomowanego specjalisty w dziedzinie patologii weterynaryjnej (Diplomate American College of Veterinary Pathology). W 2013 roku został członkiem Akademii Nauczania Konsorcjum West Region Colleges of Veterinary Medicine.

Jego zainteresowania naukowe związane są z ogólną weterynaryjną patologią kliniczną, z naciskiem na hematologię i cytologię weterynaryjną, w szczególności na immunofenotypowanie i diagnostykę immunocytochemiczną, a także na badania płynu mózgowo-rdzeniowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych i wielu rodziałów w literaturze specjalistycznej.

SykesJane Sykes, BVSc, PhD, Professor Medicine and Epidemiology;

ucdavis logo

Dr Sykes uzyskała dyplom lekarza weterynarii oraz obroniła doktorat na Univesity of Melbourne w zakresie mikrobiologii weterynaryjnej. Skoncentrowała się na infekcjach górnych dróg oddechowych kotów. Następnie ukończyła rezydenturę na University of Minnesota i uzyskała dyplom Small Animal Internal Medicine w zakresie chorób zakaźnych, chorób układu immunologicznego oraz chorób hematologicznych. Jest współzałożycielem i byłym prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Companion Animal Infectious Diseases oraz prezesem ACVIM.

Jej zainteresowania naukowe obejmują choroby zakaźne psów i kotów, szczególnie zwierząt z obniżoną odpornością, a także choroby grzybicze i odkleszczowe.

Jest autorką licznych publikacji i współautorką wielu podręczników m.in. wydanego niedawno Canine and Feline Infectious Diseases.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet