Please select your page

goggscornell university logo

Robert Goggs, BVSc, PhD, DACVECC, DECVECC, MRCVS, Assistant Professor

Doktor Robert Goggs ukończył studia weterynaryjne na University of Liverpool w 2004 roku. Następnie odbył staż i rezydenturę z intensywnej terapii w Royal Veterinary Colege w Londynie oraz uzyskał tytuł specjalisty, zarówno American College of Veterinary Emergency and Critical Care, jak i European College of Veterinary Emergency and Critical Care. Pracował przez 2 lata jako klinicysta w RVC. W 2010 roku przeniósł się do University of Bristol, gdzie zdobył tytuł doktora w dziedzinie farmakologii. Jego praca naukowa dotyczyła roli małych białek-G w regulacji kształtu i sekrecji płytek krwi.

W latach 2011-2013, doktor Goggs był współinicjatorem ustandaryzowania badań nt. elektrolepkości w medycynie weterynaryjnej, czego rezultatem były wytyczne opublikowane w JVECC w 2014.

Doktor Goggs dołączył do zespołu na Cornell University w październiku 2013 roku, gdzie do tej pory jest wykładowcą.

Jego zainteresowania kliniczne dotyczą nieprawidłowości w funkcjonowaniu płytek krwi, choroby zatorowo-zakrzepowej u psów i kotów oraz IMHA i IMTP u psów. Jest szefem komitetu egzaminacyjnego ACVECC i zastępcą redaktora czasopisma Veterinary Medicine and Science.

fletchercornell university logo

Daniel J. Fletcher, PhD, DVM, DACVECC, Associate Professor

Profesor Daniel Fletcher, zanim został lekarzem weterynarii, ukończył studia na kierunku inżynieria elektryczna oraz uzyskał stopień naukowy doktora w bioinżynierii na University of California. Profesor Fletcher praktykuje od 2003 roku, skupiając się na intensywnej terapii. Na University of Pennsylvania odbył staż oraz rezydenturę w tej dziedzinie.

Jest dyplomowanym specjalistą American College of Veterinary Emergency and Critical Care. Obecnie zajmuje stanowisko profesora na Cornell University. Jego zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania symulacji i wirtualnych pacjentów w szkoleniu studentów medycyny weterynaryjnej.

Profesor Fletcher jest wynalazcą m.in. manekina szkoleniowego Robo-Jerry II. Z uwagi na jego ogromny wkład w dydaktykę, został odznaczony wieloma nagrodami i tytułami: SCAVMA Teaching Award for Clinical Sciences (2012), State University of New York Chancellor's Award for Excellence in Teaching (2013), oraz Cornell University College of Veterinary Medicine Department of Clinical Sciences Innovative Teaching Award (2013).

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet