Please select your page

goggscornell university logo

Robert Goggs, BVSc, PhD, DACVECC, DECVECC, MRCVS, Assistant Professor

Doktor Robert Goggs ukończył studia weterynaryjne na University of Liverpool w 2004 roku. Następnie odbył staż i rezydenturę z intensywnej terapii w Royal Veterinary Colege w Londynie oraz uzyskał tytuł specjalisty, zarówno American College of Veterinary Emergency and Critical Care, jak i European College of Veterinary Emergency and Critical Care. Pracował przez 2 lata jako klinicysta w RVC. W 2010 roku przeniósł się do University of Bristol, gdzie zdobył tytuł doktora w dziedzinie farmakologii. Jego praca naukowa dotyczyła roli małych białek-G w regulacji kształtu i sekrecji płytek krwi.

W latach 2011-2013, doktor Goggs był współinicjatorem ustandaryzowania badań nt. elektrolepkości w medycynie weterynaryjnej, czego rezultatem były wytyczne opublikowane w JVECC w 2014.

Doktor Goggs dołączył do zespołu na Cornell University w październiku 2013 roku, gdzie do tej pory jest wykładowcą.

Jego zainteresowania kliniczne dotyczą nieprawidłowości w funkcjonowaniu płytek krwi, choroby zatorowo-zakrzepowej u psów i kotów oraz IMHA i IMTP u psów. Jest szefem komitetu egzaminacyjnego ACVECC i zastępcą redaktora czasopisma Veterinary Medicine and Science.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet