Please select your page

sheriff culpucdavis

William Culp, VMD, DACVS, Chief of Service

Profesor William Culp ukończył medycynę weterynaryjną na University of Pennsylvania w 2004 roku. Po otrzymaniu tytułu lekarza weterynarii pozostał na uczelni i odbył staż z chorób wewnętrznych oraz chirurgii małych zwierząt.

Profesor Culp jest dyplomowanym specjalistą American College of Veterinary Surgeons. Dodatkowo ukończył szkolenie z chirurgii onkologicznej na Colorado State University Animal Cancer Center. Ponadto uczestniczył w specjalizacji z radiologii interwencyjnej (zabiegowej) w Animal Medical Center w Nowym Jorku. Obecnie pracuje jako szef katedry chirurgii tkanek miękkich na University of California w Davis.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą chirurgii onkologicznej i radiologii interwencyjnej (zabiegowej), m.in.: niedrożności związanych z nowotworami złośliwymi (w szczególności powodującymi niedrożność moczowodów), nieprawidłowości związanych z naczyniami, nieoperacyjnych zmian nowotworowych oraz zmian, które można leczyć za pomocą chemioterapii podawanej bezpośrednio do przynależnych naczyń krwionośnych.

mayhewucdavis

Philipp Mayhew, BVMS, DACVS, Associate Professor

Profesor Philipp Mayhew ukończył University of Edinburgh w 1996 roku. Po trzech latach praktyki ogólnej, odbył rezydenturę z chirurgii małych zwierząt oraz stypendium badawcze z ortopedii na University of Pennsylvania. Tytuł specjalisty American College of Veterinary Surgeons uzyskał w 2005 roku. Zanim w 2010 roku dołączył do zespołu na University of California w Davis, obejmował stanowisko asystenta na oddziale chirurgii małych zwierząt University of Pennsylvania oraz pracował w prywatnej praktyce w stanie Waszyngton.

Profesor Mayhew wykonuje wszelkie rodzaje zabiegów chirurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem minimalnie inwazyjnych technik, takich jak laparoskopia i torakoskopia. Opublikował on więcej niż dwadzieścia badań naukowych związanych z nowymi technikami leczenia chorób oraz zaawansowanymi procedurami chirurgicznymi.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą pooperacyjnej kontroli bólu oraz sposobów zmniejszenia komplikacji pooperacyjnych poprzez zastosowanie nowatorskich, minimalnie inwazyjnych metod chirurgicznych. Profesor Mayhew jest laureatem wielu nagród, m.in. American Association of Veterinary Clinicians Residency Award (2005), Veterinary Medical Student Government Teaching Award (2004), The Mark Bloomberg Resident Research Award (2004).

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet