Please select your page

sheriff culpucdavis

William Culp, VMD, DACVS, Chief of Service

Profesor William Culp ukończył medycynę weterynaryjną na University of Pennsylvania w 2004 roku. Po otrzymaniu tytułu lekarza weterynarii pozostał na uczelni i odbył staż z chorób wewnętrznych oraz chirurgii małych zwierząt.

Profesor Culp jest dyplomowanym specjalistą American College of Veterinary Surgeons. Dodatkowo ukończył szkolenie z chirurgii onkologicznej na Colorado State University Animal Cancer Center. Ponadto uczestniczył w specjalizacji z radiologii interwencyjnej (zabiegowej) w Animal Medical Center w Nowym Jorku. Obecnie pracuje jako szef katedry chirurgii tkanek miękkich na University of California w Davis.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą chirurgii onkologicznej i radiologii interwencyjnej (zabiegowej), m.in.: niedrożności związanych z nowotworami złośliwymi (w szczególności powodującymi niedrożność moczowodów), nieprawidłowości związanych z naczyniami, nieoperacyjnych zmian nowotworowych oraz zmian, które można leczyć za pomocą chemioterapii podawanej bezpośrednio do przynależnych naczyń krwionośnych.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet