Please select your page

j_popielDr hab. Jarosław Popiel, profesor nadzwyczajny UP Wrocław

Prof. Popiel ukończył w 1990 roku Akademię Rolniczą we Wrocławiu, a następnie rozpoczął pracę jako asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. W 1998 roku uzyskał tytuł doktora nauk weterynaryjnych, a 2011 - doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych. Od 2013 roku obejmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Jego zainteresowania naukowe obejmują dermatologię oraz endokrynologię weterynaryjną.

Jest redaktorem polskiego wydania podręcznika: Dermatologia małych zwierząt. Kolorowy atlas i przewodnik terapeutyczny, a także redaktorem wybranych rozdziałów w publikacjach: Praktyka kliniczna - Psy, 5 minut konsultacji weterynaryjnej. Psy i koty, Diagnostyka różnicowa psów i kotów, Kliniczna endokrynologia psów i kotów.

Dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker

Specjalista chorób psów i kotów. Ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie w 1999 roku. Następnie odbyła staż doktorancki na Wydziale Medycyny w Zakładzie Alergologii Uniwersytetu Lund (Szwecja).

Pracę doktorską dotyczącą nowoczesnych metod pomiaru endotoksyn bakteryjnych obroniła w 2004 roku na swojej macierzystej uczelni. Przez osiem lat pracowała na stanowiskach asystenta i adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Dermatologii Weterynaryjnej, gdzie zajmowała się pracą naukową, kliniczną oraz kształceniem studentów. W tym czasie odbyła też trzystopniowy kurs z zakresu dermatologii na Europejskim College'u Dermatologii Weterynaryjnej w Wiedniu oraz uczestniczyła w wielu konferencjach dotyczących tego tematu na całym świecie.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji, organizatorką licznych konferencji krajowych i zagranicznych z zakresu dermatologii, alergologii oraz medycyny psów i kotów.

Obecnie jest właścicielką Lubelskiej Polikliniki Weterynaryjnej, gdzie konsultuje głównie przypadki dermatologiczne, endokrynologiczne i alergologiczne. Prowadzi również liczne kursy z tego zakresu dla lekarzy weterynarii.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet