Please select your page

maxeyProfesor Maxey L. Wellman, DVM, MS, PhD, DipACVP;

Obraz4

Dyplom lekarza weterynarii otrzymała w 1978 roku na Ohio State University. Wcześniej, w 1973 roku, ukończyła zoologię, również na Ohio State University, a tytuł doktora nauk weterynaryjnych w dziedzinie patobiologii weterynaryjnej zdobyła w 1987 roku.

Prof. Wellman w 2013 roku objęła stanowisko Prezydenta ACVP. Od 2012 do 2017 roku będzie osobą odpowiedzialną za utrzymanie wysokich standardów ACVP, tworzenie i wspieranie ustawicznego kształcenia, promowanie najwyższego poziomu nauki, nawiązywanie kontaktów oraz poprawę wizerunku patomorfologii weterynaryjnej w środowisku lekarsko-weterynaryjnym i naukowym.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą mechanizmów aplazji erytroidalnej w FeLV, struktury i funkcji mikrośrodowiska szpiku kostnego, charakterystyki dużych ziarnistych limfocytów u psów, rozwoju linii komórkowych oraz nowotworów układu krwiotwórczego.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet