Please select your page

lechowski ulotka 3Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Misja i strategia uczelni

Prof. dr hab. nauk weterynaryjnych Roman Lechowski, kierownik Zakładu Chorób Wewnętrznych Małych Zwierząt SGGW w Warszawie, redaktor naczelny Weterynarii po Dyplomie.

Specjalizuje się w chorobach wewnętrznych psów i kotów, a w szczególności endokrynologii, gastroenterologii, chorobach metabolicznych oraz chorobach układu wydalniczego. Ma 40 letnie doświadczenie kliniczne i dydaktyczne. Jest autorem lub współautorem ponad 150 prac naukowych, popularnonaukowych, przeglądowych z zakresu chorób wewnętrznych, 4 podręczników, redaktorem tłumaczeń podręczników z zakresu chorób psów i kotów, wykładowcą na licznych sympozjach, szkoleniach, studiach specjalizacyjnych z zakresu chorób psów i kotów i konferencjach.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet