Please select your page

Jane Sykes, BVSc hon., PhD, DACVIM, Director of Small Animal Clinical Services UC Davis, Professor

Dr Sykes uzyskała dyplom lekarza weterynarii oraz obroniła doktorat na Univesity of Melbourne w zakresie mikrobiologii weterynaryjnej. Skoncentrowała się na infekcjach górnych dróg oddechowych kotówNastępnie ukończyła rezydenturę na University of Minnesota i uzyskała dyplom Small Animal Internal Medicine w zakresie chorób zakaźnych, chorób układu immunologicznego oraz chorób hematologicznych. Jest współzałożycielem i byłym prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Companion Animal Infectious Diseases oraz prezesem ACVIMJej zainteresowania naukowe obejmują choroby zakaźne psów i kotów, szczególnie zwierząt z obniżoną odpornością, a także choroby grzybicze i odkleszczowe.

Jest autorką licznych publikacji i współautorką wielu podręczników m.in. wydanego niedawno Canine and Feline Infectious Diseases.

Thomas K. Graves DVM, PhD, Professor of Internal Medicine

Poważany i niezwykle doświadczony endokrynologAutor serii artykułów zebranych w publikację "Obesity, Diabetes, and Adrenal Disorders, An Issue of Veterinary Clinics: Small Animal Practice".

Tytuł lekarza weterynarii zdobył na Uniwersytecie Cornella w stanie Nowy Jork, w jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Jednakże doktorat z fizjologii obronił na University of Rochester. W latach 2002-2013 tytułowany profesor chorób wewnętrznych na Universitetcie Stanowym Illinois. Od 2013 Prodziekan ds. Edukacji Klinicznej na College Veterinary Medicine (CVM) Midwestern University w Chicago.

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet