Please select your page

Thamm finalDouglas H. Thamm, VMD, DACVIM (Oncology)

Colorado State

Dr Thamm jest profesorem onkologii w instytucie Barbara Cox Anthony oraz dyrektorem badań klinicznych w Colorado State University Flint Animal Cancer Center. Jest także członkiem Developmental Therapeutics Section w Comprehensive Cancer Center oraz Cell and Molecular Biology Graduate Program w Colorado State University.

Autor ponad 150 publikacji i 20 rozdziałów w podręcznikach onkologicznych i weterynaryjnych, a także ko-redaktor najnowszej edycji Withrow and MacEwen’s Small Animal Clinical Oncology. Dr Thamm jest ko-redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Journal Veterinary and Comparative Oncology. Jego zainteresowania kliniczne i naukowe obejmują nowatorskie terapie nowotworów u zwierząt i ludzi oraz sposoby wdrażania tych terapii w obecne protokoły leczenia.

.

Vail 2David M. Vail, Diplomate ACVIM (Oncology) 

wisconsin maddison

Profesor i przewodniczący działu onkologii porównawczej w Instytucie Barbara A. Suran School of Veterinary Medicine oraz Carbone Comprehensive Cancer Center University of Wisconsin-Madison.

Dr. Vail uzyskał tytuł lekarza weterynarii na University of Saskatchewan w 1984 roku. Następnie ukończył staż z zakresu chirurgii i chorób wewnętrznych małych zwierząt na Colorado State University (CSU), po czym praktykował w rodzimej zachodniej Kanadzie przez dwa lata. W 1990 roku ukończył rezydenturę z zakresu onkologii medycznej w Animal Cancer Center na CSU. Obecnie jest profesorem i przewodniczącym działu onkologii porównawczej w Instytucie Barbara A. Suran na University of Wisconsin-Madison oraz członkiem UW Carbone Comprehensive Cancer Center. Dr Vail opublikował ponad 150 artykułów naukowych oraz 50 rozdziałów w specjalistycznych podręcznikach dotyczących onkologii porównawczej i weterynaryjnej. David jest ko-redaktorem podręcznika Small Animal Clinical Oncology.  W przeszłości był prezydentem Veterinary Cancer Society, przewodniczącym Scientific Advisory Boards w Morris Animal Foundation oraz American College of Veterinary Internal Medicine Foundation, prezydentem Canine Comparative Oncology oraz Genomics Consortium (CCOGC), a także edytorem w czasopiśmie naukowym North American Journal w dziale Veterinary and Comparative Oncology. Jest założycielem konsorcjum Comparative Oncology Trials.  Dr Vail został nagrodzony Mark L. Morris Sr. Distinguished Research Award oraz Pfizer Award for Veterinary Research Excellence.

.

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava