Cat tongue macroOd pewnego czasu wiadomo, że tokeranib (Palladia) jest często stosowany z  powodzeniem w przypadku raka płaskonabłonkowego u psów. W najnowszym badaniu próbowano ustalić jego skuteczność u kotów.

Naukowcy zebrali dane medyczne z lat 2010-2014 dotyczące przypadków raka płaskonabłonkowego jamy ustnej kotów. W sumie 46 kotów wzięło udział w badaniu. Połowa z nich była leczona tokeranibem. Dozwolone było dodatkowe stosowanie NLPZ (piroksykam lub meloksykam).

Korzyść kliniczną zauważono u 56% leczonych zwierząt. Mediana czasu przeżycia kotów leczonych tokeranibem wyniosła 123 dni, natomiast nieleczonych kotów – 45 dni. Koty leczone tokeranibem i NLPZ czuły się lepiej niż w przypadku stosowania monoterapii. Wszystkie koty, które przeżyły do jednego roku po diagnozie, były leczone tokeranibem i NLPZ.

Okazuje się, że tokeranib jest dobrze tolerowany przez koty z SCC i może zwiększać czas przeżycia zwierzęcia, zwłaszcza, gdy jest stosowany łącznie z lekami przeciwzapalnymi niesterydowymi. Samo podawanie NLPZ jest związane ze znaczną poprawą czasu przeżycia, dlatego też ciężko określić relatywną skuteczność każdego z leków.


Więcej informacji: http://www.winnfelinefoundation.org/education/cat-health-news-blog/details/cat-health-news-from-the-winn-feline-foundation/2016/02/19/evaluating-palladia-in-cats-with-oral-squamous-cell-carcinoma

Badanie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26755491

Klaudia Majcher

Share

bony.jpg

Tellvet

megavet