Douglas J. DeBoer

Prof. Douglas DeBoer jest absolwentem School of Veterinary Medicine na University of California Davis, a kształcenie podyplomowe kontynuował na Michigan State University oraz UC Davis. W 1986 roku rozpoczął pracę na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na University of Wisconsin-Madison, gdzie obecnie zajmuje stanowisko profesora dermatologii. Ponadto często prowadzi wykłady w ramach podyplomowego kształcenia ustawicznego lekarzy weterynarii na całym świecie.

Zainteresowania badawcze i kliniczne Profesora DeBoera koncentrują się na immunologii nawracających i przewlekłych chorób skóry, ze szczególnym uwzględnieniem alergicznych schorzeń skóry u psów i dermatofitozy kotów.

Profesor DeBoer jest dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Dermatology i w 2003 roku otrzymał przyznawaną przez to stowarzyszenie nagrodę za wkład w rozwój nauki i edukacji (ACVD Award of Excellence for Contributions to Science and Education). Ponadto był członkiem rady programowej czasopisma American Journal of Veterinary Research and Veterinary Dermatology, a obecnie pełni funkcję przewodniczącego International Committee on Atopic Diseases of Animal.

Dodatkowe informacje

Czytany 1618 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet