Stanley L. Marks

Dr Stan Marks ukończył University of Pretoria w Republice Południowej Afryki oraz odbył staż w zakresie chorób i chirurgii małych zwierząt na University of Missouri (Columbia).

Był rezydentem w ramach programu chorób wewnętrznych małych zwierząt na University of Florida oraz w zakresie onkologii na University of California (Davis). Dr Marks zdobył tytuł doktora w dziedzinie żywienia na University of California, gdzie obecnie jest profesorem na Katedrze Chorób i Epidemiologii.

Jest dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Internal Medicine (ACVIM) w specjalnościach chorób wewnętrznych oraz onkologii, jak również dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Nutrition (ACVN). 

Jest dyrektorem Companion Animal Gastrointestinal Laboratory, którego prace badawcze koncentrują się na poszerzaniu wiedzy z zakresu biegunek tła bakteryjnego ze szczególnym uwzględnieniem zakażeń powodowanych przez Clostridium sp.

Ponadto zainteresowania dr. Marksa obejmują postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne przy dysfagii u psów. Dr Marks został uhonorowany wieloma nagrodami dydaktycznymi i został wybrany Wykładowcą Roku na Konferencji NAVC w 2003 roku.

Opublikował liczne prace z zakresu gastroenterologii psów i kotów oraz jest autorem rozdziałów w wielu podręcznikach.

Dodatkowe informacje

  • Imię: Stanley L.
  • Nazwisko: Marks
  • Uczelnia / klinika: Uniwersytet UC Davis
  • Wydarzenia w Polsce:

    GASTROENTEROLOGIA 2013

Czytany 1674 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet