Rebecca Kirby

Dr Rebecca Kirby jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na University of Missouri oraz specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych małych zwierząt oraz medycyny ratunkowej i intensywnej opieki. Jako jeden z pionierów w dziedzinie intensywnej opieki i nagłych przypadków przez 21 lat była właścicielem Animal Emergency Center. Zajmowała stanowisko adiunkta i kierownika Sekcji Medycyny Ratunkowej w Szkole Weterynaryjnej na University of Pennsylvania. Dr Kirby wykładała w ponad 24 krajach i została wyróżniona nagrodą Wykładowca Roku na North American Veterinary Conference. Jej artykuły, podręczniki oraz prace badawcze przyczyniły się do rozwoju medycyny weterynaryjnej oraz stały się inspiracją dla wielu studentów do specjalizacji w zakresie medycyny ratunkowej i intensywnej opieki. Dr Kirby rozpoczęła pierwszy program rezydentury w dziedzinie medycyny ratunkowej i w tej specjalności wykształciła dotąd przeszło 20 rezydentów. Wśród wyróżnień dr Kirby należy wymienić wybór na Weterynarza Roku w 2001 przez American Animal Hospital Association, Ira Zaslow Distinguished Service Award przyznaną w 2003 roku przez VECCS oraz Hills Award for Excellence in Veterinary Medicine, którą otrzymała na kongresie World Small Animal Veterinary Association w Meksyku w 2005 roku.

Dodatkowe informacje

Czytany 1724 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet