Mark A. Oyama

Mark Oyama jest profesorem na Katedrze Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej University of Pennsylvania. Jego główne zainteresowania kliniczne i badawcze koncentrują się na chorobach mięśnia sercowego u psów, chorobach zastawki mitralnej oraz biomarkerach kardiologicznych. Prof. Oyama bierze obecnie udział w kilku projektach badawczych dotyczących biomarkerów u psów i kotów. Jest również zaangażowany w badania nad powiązanymi z serotoniną mechanizmami leżącymi u podłoża chorób zastawek u psów.

Prof. Oyama pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Kardiologii American College of Veterinary Internal Medicine oraz był członkiem ACVIM Board of Regents jak również NIH - Center for Scientific Review Bioengineering, Technology and Surgical Sciences. Obecnie działa w ramach Institute of Translational Medicine and Therapeutics na University of Pennsylvania.

Prof. Oyama opublikował dotąd 90 artykułów i abstraktów oraz wygłosił przeszło 150 wykładów na konferencjach na całym świecie. Jest członkiem różnych ciał doradczych działających przy firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych oraz laboratoriach diagnostycznych. Ponadto jest redaktorem sekcji poświęconej medynie translacyjnej w Journal of Veterinary Cardiology.

Dodatkowe informacje

Czytany 1591 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet