Agnieszka Noszczyk-Nowak

Dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak uzyskała dyplom lekarza weterynarii w 2003 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zaraz po studiach rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Klinka Chorób Koni, Psów i Kotów. Pracę doktorska z zaburzeń przewodzenia wewnątrzsercowego w nadczynności tarczycy obroniła 2006 roku i od tej pory jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Chorób Wewnętrznych.

W styczniu 2013 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego, a tematem jej badań były nowe markery biochemiczne i elektrokardiograficzne, mogące mieć zastosowanie w ocenie rokowania psów z chorobami serca.

Od lat zajmuje się szkoleniem lekarzy weterynarii z kardiologii weterynaryjnej, a w szczególności z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca psów i kotów. Wielokrotnie prowadziła wykłady na konferencjach krajowych i międzynarodowych, jak również w ramach studium specjalizacyjnego z zakresu Chorób Psów i Kotów, prowadziła też warsztaty z elektrokardiografii.

Jest czynnym lekarzem weterynarii, na co dzień przyjmującym zwierzęta z problemami kardiologicznymi w Specjalistycznej Pracowni Kardiologicznej Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Chorób Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Jest członkiem Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Weterynaryjnych (ESVC).

Dodatkowe informacje

Czytany 2481 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet