Agnieszka Noszczyk-Nowak

Dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak uzyskała dyplom lekarza weterynarii w 2003 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zaraz po studiach rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Klinka Chorób Koni, Psów i Kotów. Pracę doktorska z zaburzeń przewodzenia wewnątrzsercowego w nadczynności tarczycy obroniła 2006 roku i od tej pory jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Chorób Wewnętrznych.

W styczniu 2013 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego, a tematem jej badań były nowe markery biochemiczne i elektrokardiograficzne, mogące mieć zastosowanie w ocenie rokowania psów z chorobami serca.

Od lat zajmuje się szkoleniem lekarzy weterynarii z kardiologii weterynaryjnej, a w szczególności z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca psów i kotów. Wielokrotnie prowadziła wykłady na konferencjach krajowych i międzynarodowych, jak również w ramach studium specjalizacyjnego z zakresu Chorób Psów i Kotów, prowadziła też warsztaty z elektrokardiografii.

Jest czynnym lekarzem weterynarii, na co dzień przyjmującym zwierzęta z problemami kardiologicznymi w Specjalistycznej Pracowni Kardiologicznej Katedry Chorób Wewnętrznych z Klinika Chorób Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu. Jest członkiem Sekcji Zaburzeń Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologów Weterynaryjnych (ESVC).

Dodatkowe informacje

Czytany 1816 razy

bony.jpg

Tellvet

megavet

wsava