Jan Suchodolski

Doktor Jan Suchodolski jest profesorem nadzwyczajnym medycyny małych zwierząt, wicedyrektorem ds. badań oraz kierownikiem nauk o mikrobiomie w Laboratorium Układu Pokarmowego na Uniwersytecie Rolniczym i Mechanicznym stanu Teksas, na którym również bronił doktoratu z mikrobiologii. Posiada tytuł specjalisty immunologa nadany przez Amerykańskie Kolegium Mikrobiologów Weterynaryjnych (American College of Veterinary Microbiologists, ACVM).

Jego badania koncentrują się na opracowywaniu biomarkerów dla chorób żołądkowo-jelitowych oraz podejść terapeutycznych do modulacji mikrobioty jelitowej. Jest autorem i współautorem ponad 360 recenzowanych artykułów z dziedziny gastroenterologii weterynaryjnej oraz badań nad mikrobiomem. Bardzo ciekawym obszarem jego badań są zmiany mikrobiomu po przeszczepie mikroflory kałowej (FMT) u psów i kotów. Opracował szybki test do oceny mikroflory psów, Canine Dysbiosis Index, który może być używany do badań przesiewowych dawców, a także do monitorowania mikroflory kałowej przed i po FMT.

Dodatkowe informacje

  • Imię: Jan
  • Nazwisko: Suchodolski
  • Tytuł naukowy: DrVetMed, PhD, AGAF, DACVM Professor, Small Animal Internal Medicine
  • Uczelnia / klinika: Texas A&M University
  • Lata wizytacji w Polsce: 2023, 2024
  • Wydarzenia w Polsce:

    Gastroenterologia psów i kotów

    Texas AM

Czytany 159 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet