Urszula Bartoszuk

Dr n. wet. Urszula Bartoszuk ukończyła studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie uzyskując w 2002 roku tytuł lekarza weterynarii. Ze względu na zainteresowania kardiologią i chirurgią kalatki piersiowej w krótkim czasie po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła doktorat z zakresu chirurgii dotyczący przeszczepów autologicznych mięśniowych komórek macierzystych. Podczas pracy nad doktoratem cały czas pracowała klinicznie przyjmująć na co dzień pacjentów a także kształciła się dalej z zakresu kardiologii weterynaryjnej biorąc udział w licznych konferencjach, sympozjach i spotkaniach naukowych. W latach 2007/08 spędziła 16 miesięcy w  klinice w Mediolanie kończąc przy tym Internship i pracując z wieloma wybitnymi specjalistami europejskimi z dziedziny kardiologii weterynaryjnej. Po zakończeniu Internshipu od 2009 roku przyjmuje regularnie konsultując pacjentów kardiologicznych w Warszawie, a w latach 20011-2012 także w Klinice Wydziału Medycyny Weterynarryjnej FU w Berlinie będąc tam konsultantem z zakresu kardiologii małych zwierząt.

W 2013 dostała miejsce w programie specjalizacji europejskiej  z dziedziny kardiologii i obecnie dr Urszula Bartoszuk jest rezydentką ECVIM-CA Cardiology (European College of  Veterinary Internal Medicine ? Companian Animals, Cardiology) w Zurychu.

Dodatkowe informacje

  • Imię: Urszula
  • Nazwisko: Bartoszuk
  • Tytuł naukowy: Dr n. wet.
  • Wydarzenia w Polsce:

    KARDIOLOGIA 2013

Czytany 2267 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet