Joseph Bartges

Joseph Bartges jest profesorem Medycyny i Żywienia na Wydziale Nauk Klinicznych Małych Zwierzątna University of Tennessee. Tytuł lekarza weterynarii zdobył w 1987 roku na University of Georgia, natomiastpracę doktorską obronił w 1993 roku na University of Minnesota, gdzie również odbył staż z zakresu medycynyi chirurgii małych zwierząt oraz rezydenturę z zakresu medycyny wewnętrznej i żywienia małych zwierząt.

Prof. Bartges w 1995 roku zdobył tytuł Dyplomowanego Specjalisty ACVIM (Diplomate of American College of Veterinary Internal Medicine) oraz Dyplomowanego Specjalisty ACVN (Diplomate of Amercian College of Veterinary Nutrition). Jest członkiem AVMA (American Veterinary Medical Association), AAHA (American Animal Hospital Association), a od 2006 roku ASVNU (American Society of Veterinary Nephrology and Urology).

Jego zainteresowania kliniczne skupiają się na medycynie wewnętrznej ze szczególnym naciskiem naurologię i nefrologię oraz żywieniu klinicznym i jego rolą
w leczeniu chorób. W swojej pracy badawczej koncentruje się na chorobach układu moczowego,szczególnie kamicy moczowej; infekcjach układu moczowego, niewydolności nerek oraz naidiopatycznych chorobach dolnych dróg moczowych u kotów, istocie żywienia w zapobieganiuchorobom, chorobach układu moczowego - przede wszystkim na rozwoju i ocenie modeli chorób,żywieniu i metabolizmie w przypadku otyłości, lipidozy wątrobowej oraz zaburzeniach
w metabolizmie lipidów.

Prof. Bartges jest autorem wielu artykułów naukowych oraz współautorem podręczników Nephrology and Urology of Small Animals, którą napisał z Davidem Polzinem i Nestle Purina PetCare Handbook of Canine and Feline Clinical Nutrition współautorstwa Scotta Campbella oraz Rebecci Remillard.

Dodatkowe informacje

Czytany 1815 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet