Larry Cowgill

Larry Cowgill otrzymał tytuł lekarza weterynarii na University of California (UC) Davis. Staż i rezydenturę odbył na University of Pennsylvania. W latach 1973-1976 zasiadał w zarządzie Narodowego Instytutu Specjalnych Badań nad Zdrowiem w Sekcji Nerek i Elektrolitów, Szkoły Medycznej University of Pennsylvania, gdzie prowadził rozległe badania w dziedzinie nefrologii. W tym czasie L. Cowgill otrzymał tytuł doktora nauk w dziedzinie porównawczych nauk medycznych.

Larry Cowgill jest również dyplomowanym członkiem American College of Veterinary Internal Medicine. Obecnie pełni funkcję prodziekana ds. Programów Klinicznych dla południowej Kalifornii, wicedyrektora Weterynaryjnego Centrum Medycznego w UC San Diego i profesora w Katedrze Medycyny i Epidemiologii Szkoły Medycznej UC Davis. Profesor Cowgill nadzoruje programy Nefrologii Klinicznej i Jednostki Hemodializ Zwierząt Towarzyszących w Akademickim Szpitalu Weterynaryjnym w Davis oraz w Weterynaryjnym Centrum Medycznym UC San Diego (UCVMC-SD).

Cowgill posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie chorób wewnętrznych, nefrologii i dydaktyce. Jest również nauczycielem wielu wiodących nefrologów weterynaryjnych na całym świecie.

Dodatkowe informacje

  • Imię: Larry
  • Nazwisko: Cowgill
  • Tytuł naukowy: DVM, PhD, DACVIM
  • Uczelnia / klinika: Uniwersytet UC Davis
  • Wydarzenia w Polsce:

    TERAPIE NERKOZASTĘPCZE 2014

Czytany 1706 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet