Bogdan Alexandru Vitalaru

Doktor Bogdan Alexandru Vitalaru w 2004 roku ukończył studia weterynaryjne, a pięć lat później doktorat na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Bukareszcie. W 2008 roku rozpoczął tam pracę jako asystent, a następnie w 2016 roku objął stanowisko adiunkta.

Wraz z upływem lat napisał ponad 100 artykułów naukowych na tematy związane z chirurgią onkologiczną, dializą, hemodializą i nagłymi przypadkami. A jego ostatnia książka całkowicie poświęcona dializie otrzewnowej małych zwierząt zostanie wydana w języku angielskim w Bułgarii, Turcji i w Polsce.

We współpracy z BBraun Romania oraz Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej otworzył pierwszą weterynaryjną klinikę hemodializowań w Rumunii, którą jednocześnie jest jedną z nielicznych w Europie Wschodniej. Jest również założycielem oraz przewodniczącym Rumuńskiego Stowarzyszenia Nefrologii Weterynaryjnej – Hemodialivet. W ciągu ostatnich siedmiu lat był wykładowcą dla Hills Romania i KTL w zakresie nefrologii, urologii i leczenia nerkozastępczego, a od 2015 roku kieruje Departamentem Oddziałów Ratunkowych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Bukareszcie.

Dr. Vitalaru w 2015 roku otrzymał nagrodę - AMVAC / RoSAVA, Sinaia za ustawiczne kształcenie medyczne oraz uzyskał tytuł Mówcy Roku. Jest współautorem publikacji takich jak: Cat life, 2015, Romanian Journal of Veterinary Orthopaedics and Imagistic, 2015, Romanian Journal of Veterinary Medicine & Pharmacology, 2016 oraz zdobywcą nagrody specjalnej za najlepszą inicjatywę weterynaryjną - Innowacja w zdrowiu.

Dodatkowe informacje

Czytany 1013 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet