David Polzin

David Polzin jest absolwentem University College of Veterinary Medicine, który ukończył w 1975 roku.Odbył staż z medycyny wewnętrznej na University of Georgia w 1981 roku, po czym powrócił naUniversity of Minnesota, aby dokończyć swój doktorat z medycyny weterynaryjnej.

Prof. Polzin ma w soim życiorysie członkostwo w wielu stowarzyszeniach zawodowych:  AVMA(American Veterinary Medical Association),  ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine), (AAHA) American Animal Hospital Association, Iris (International Renal Interest Society), Society of Veterinary Nephrology/Urology, VECCS (Veterinary Emergency and Critical Care Society),MVMA (Minnesota Veterinary Medical Association), ASN (American Society of Nephrology), ISN(International Society of Nephrology) oraz National Kidney Foundation.

Jako profesor na University of Minnesota naucza o chorobach i fizjologii nerek oraz zakażeniachukładu moczowego.

Zakres jego zainteresowań badawczych skupia się na przewlekłej chorobie nerek, metodachdiagnostycznych, leczeniu zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej oraz rozwojem przewlekłychchorób nerek, glomerulopatiach - patologii, mechanizmach oraz leczeniu, infekcjach układumoczowego oraz niedokrwistości hemolitycznej autoimmunolgicznej.

Jego zainteresowania kliniczne koncentrują się na nefrologii klinicznej, nadciśnieniu, infekcjach układumoczowego oraz chorobach dolnych dróg moczowych.

Prof. Polzin jest autorem wielu publikacji naukowych i współautorem podręcznika Nephrology and Urology of Small Animals, którą napisał razem z Josephem Bartgesem.

Dodatkowe informacje

Czytany 1747 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet