Sonya G. Gordon

Profesor Sonya Gordon ukończyła studia weterynaryjne w 1994 roku, a cztery lata później doktorat w dziedzinie kardiologii. W 1999 roku uzyskała tytuł specjalisty American College of Veterinary Internal Medicine. Jest członkiem Charter Fellow of the Michael E. DeBakey Institute for Comparative Cardiovascular Sciences and Biomedical Devices. Profesor Gordon jest laureatką nagrody Richard H. Davis Teaching Award.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą przewlekłej endokardiozy u psów, kardiomiopatii rozstrzeniowej, kardiologii interwencyjnej i badań klinicznych.

Obecnie obejmuje stanowisko profesora kardiologii na Texas A&M University.

Dodatkowe informacje

Czytany 1033 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet