Daniel J. Fletcher

Profesor Daniel Fletcher, zanim został lekarzem weterynarii, ukończył studia na kierunku inżynieria elektryczna oraz uzyskał stopień naukowy doktora w bioinżynierii na University of California. Profesor Fletcher praktykuje od 2003 roku, skupiając się na intensywnej terapii. Na University of Pennsylvania odbył staż oraz rezydenturę w tej dziedzinie. Jest dyplomowanym specjalistą American College of Veterinary Emergency and Critical Care. Obecnie zajmuje stanowisko profesora na Cornell University.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą wykorzystania symulacji i wirtualnych pacjentów w szkoleniu studentów medycyny weterynaryjnej. Profesor Fletcher jest wynalazcą m.in. manekina szkoleniowego Robo-Jerry II.

Z uwagi na jego ogromny wkład w dydaktykę, został odznaczony wieloma nagrodami i tytułami: SCAVMA Teaching Award for Clinical Sciences (2012), State University of New York Chancellor's Award for Excellence in Teaching (2013), oraz Cornell University College of Veterinary Medicine Department of Clinical Sciences Innovative Teaching Award (2013).

Dodatkowe informacje

  • Imię: Daniel J.
  • Nazwisko: Fletcher
  • Tytuł naukowy: PhD, DVM, DACVECC, Associate Professor
  • Uczelnia / klinika: Cornell University
  • Lata wizytacji w Polsce: 2017
  • Wydarzenia w Polsce:

    Intensywna terapia małych zwierząt 2017

Czytany 1182 razy

3

bony.jpg

megavet