Benjamin Brainard

Profesor Benjamin Brainard, po ukończeniu wydziału medycyny weterynaryjnej w 2000 roku na University of Pennsylvania, odbył staż z chorób wewnętrznych małych zwierząt i chirurgii na University of Georgia. Następnie ukończył podwójną rezydenturę w zakresie anestezjologii weterynaryjnej i intensywnej terapii na University of Pennsylvania.

Obecnie obejmuje stanowisko profesora oraz szefa oddziału intensywnej terapii na University of Georgia. Jest dyplomowanym specjalistą, zarówno w dziedzinie anestezjologii weterynaryjnej, jak i intensywnej terapii. Profesor Brainard współredaguje czasopismo Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, a także współprzewodniczy American College of Veterinary Emergency and Critical Care (ACVECC). Ponadto jest laureatem nagród University of Georgia CVM: clinical research award oraz service award.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą krzepnięcia krwi, leków, które wpływają na właściwości płytek krwi oraz dianostyki nadkrzepliwości u pacjentów weterynaryjnych.

Dodatkowe informacje

  • Imię: Benjamin
  • Nazwisko: Brainard
  • Tytuł naukowy: VMD, DACVAA, DACVECC, Professor
  • Uczelnia / klinika: University of Georgia
  • Lata wizytacji w Polsce: 2017
  • Wydarzenia w Polsce:

    Small Animal Anaesthesiology 2017

Czytany 1339 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet