William T. N. Culp

Profesor William Culp ukończył medycynę weterynaryjną na University of Pennsylvania w 2004 roku. Po otrzymaniu tytułu lekarza weterynarii, pozostał na uczelni i odbył staż z chorób wewnętrznych oraz chirurgii małych zwierząt.

Profesor Culp jest dyplomowanym specjalistą American College of Veterinary Surgeons. Ukończył dodatkowe szkolenie z chirurgii onkologicznej na Colorado State University Animal Cancer Center. Ponadto uczestniczył w specjalizacji z radiologii interwencyjnej (zabiegowej) w Animal Medical Center w Nowym Jorku. Obecnie pracuje na University of California w Davis na oddziale chirurgii tkanek miękkich.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą chirurgii onkologicznej i radiologii interwencyjnej (zabiegowej), a w szczególności: niedrożności związanych z nowotworami złośliwymi, nieoperacyjnych zmian nowotworowych oraz takich, które można leczyć za pomocą chemioterapii podawanej bezpośrednio do przynależnych naczyń krwionośnych, nieprawidłowości związanych z naczyniami oraz nowotworów powodujących niedrożność moczowodów.

Dodatkowe informacje

  • Imię: William T. N.
  • Nazwisko: Culp
  • Tytuł naukowy: VMD, DACVS, Associate Professor and Associate Researcher
  • Uczelnia / klinika: University of California, Davis
  • Lata wizytacji w Polsce: 2017
  • Wydarzenia w Polsce:

    Chirurgia tkanek miękkich małych zwierząt 2017

Czytany 1359 razy

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet