PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI VETCO

Neurologia i terapia bólu


REJESTRACJA OD 7:00
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI O 9:00


7 grudnia, sobota

Sesja I, 9:00-12:30

Badanie neurologiczne jest proste - praktyczne wskazówki

A. Negrin

Ślepota ośrodkowa - na co zwrócić uwagę, gdy pacjent stracił wzrok

A. Negrin

Przerwa kawowa

10:00-10:15

Postępowanie anestezjologiczne i przeciwbólowe u pacjentów neurologicznych

L. Chiavaccini

Przerwa kawowa

11:15-11:30

Oko neurologiczne: nie tylko ślepota

A. Negrin

Lunch

12:30-13:30

 

Sesja II, 13:30-17:00

Rozpoznawanie bólu u pacjenta hospitalizowanego

L. Chiavaccini

Przerwa kawowa

14:30-14:45

Napady drgawkowe: niezbędna patofizjologia i prawidłowe postępowanie

A. Negrin

Przerwa kawowa

15:45-16:00

Napady drgawkowe: terapia ratunkowa i podtrzymująca

A. Negrin


8 grudnia, niedziela

Sesja I, 8:30-12:00

Ból neuropatyczny: patofizjologia i podejścia terapeutyczne

L. Chiavaccini

Przerwa kawowa

9:30-9:45

Kapnografia ratuje życie!

L. Chiavaccini

Przerwa kawowa

10:45-11:00

Zespół przedsionkowy

A. Negrin

Lunch

12:00-13:00

 

Sesja II, 13:00-16:30

Diagnostyka i leczenie nieprawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej w okresie okołooperacyjnym

L. Chiavaccini

Przerwa kawowa

14:00-14:15

Ostre neurologiczne zespoły paranowotworowe - co robić, gdy pacjent słabnie

A. Negrin

Przerwa kawowa

15:15-15:30

Prezentacja przypadków i dyskusja

L. Chiavaccini

Okrągły Stół:  "Zapytaj (prawie) o wszystko!"

A. Negrin &
L. Chiavaccini

Zakończenie

16:30

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet