Program warsztatów VetCo
RTG, USG, TK klatki piersiowej psów i kotów

17 grudnia (sobota)

Rejestracja: od godz. 8:30
Rozpoczęcie warsztatów: godz. 9:00
Zakończenie: ok. godz. 18:00 
Godzina zakończenia zajęć może nieco odbiegać od planu w zależności od tego, ile czasu będą wymagały zajęcia praktyczne i jak bardzo grupa będzie zaangażowana.

Nauczysz się:

- wykonywać zdjęcia RTG klatki piersiowej,
- oceniać wielkość serca na podstawie radiogramów,
- różnicować zmiany w miąższu płuc na podstawie badania RTG,
- oceniać jamę opłucnej, obecność płynu lub odmy w badaniu RTG,
- oceniać sródpiersie na radiogramach,
- prawidłowo wykonywać badanie USG płuc,
- oceniać opłucną, zmiany podopłucnowe oraz częste artefakty,
- rozpoznawać odmę, płyn w opłucnej badaniem USG,
- czytać badania TK i porównywać je z radiogramami,
- oceniać rekonstrukcje wielopłaszczyznowe,
- oceniać badania kontrastowe w TK,
- wykorzystywać badania TK w planowaniu leczenia chirurgicznego,
- dobierać badania do procesu diagnostycznego.

W trakcie warsztatów przewidziane są przerwy kawowe oraz lunch.

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet