1. VetCo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator Portalu”), będący właścicielem portalu www.vetco.org (dalej „Portal”) jest administratorem danych osobowych użytkowników Portalu. Dane kontaktowe Administratora Portalu: VetCo LLC - 810 Pony Express Rd Cheyenne, WY 82009
 2. Dane osobowe użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Dane osobowe Użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora Portalu w celach realizacji usług świadczonych w Portalu i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Portalu. Najczęściej są to dane identyfikujące (np. imię i nazwisko lub nazwa firmy), dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, adres) informacje na temat wykonywanego zawodu oraz historii współpracy. Oprócz tego wykorzystujemy dane Użytkowników do marketingu usług własnych – poprzez wysyłkę informatorów, newsletterów, informacji o specjalnych ofertach, promocjach czy nowych usługach lub towarach, które oferujemy użytkownikom Portalu, a także wyświetlaniu zindywidualizowanych reklam na stronach internetowych lub kontakt bezpośredni. Możemy również wykorzystać Państwa dane do działań rozwojowych, poprzez prowadzenie badań rynku oraz badań satysfakcji, realizacji kampanii marketingowych na zlecenie naszych Partnerów – czyli firm, które podpisały z nami odpowiednie umowy o współpracy.
 4. Dane Użytkowników mogą być powierzone firmom, z którymi Administrator Portalu współpracuje w celu realizacji zamówień – np. z operatorem pocztowym, firmą kurierską, firmą transportową, hotelem. Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom w celach, które nie są bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.
 5. Administrator Portalu gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Portal i korzystających z usług świadczonych w ramach Portalu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Portalem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Portalu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 6. Użytkownicy Portalu posiadają prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia
 • żądania przeniesienia danych w sposób zautomatyzowany na rzecz wskazanych przez siebie odbiorców
 • wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 1. Dane osobowe Użytkowników Portalu będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia celu przetwarzania oraz przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń – w celu umożliwienia realizacji przysługujących użytkownikom portalu praw lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Administrator Portalu nie powołał inspektora ochrony danych osobowych
 1. Podanie przez użytkowników Portalu danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu skorzystania z usług administratora danych. Administrator Portalu nie stosuje zautomatyzowanego profilowania danych w rozumieniu RODO ani nie podejmuje żadnych decyzji, opartych na takim profilowaniu.
 1. Administrator Portalu stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Portalu. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Portalu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Portalu, optymalizowaniu emisji reklam na Portalu i usprawniania funkcjonowania Portalu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący z Portalem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Portalu. 
 2. Administrator Portalu nie przetwarza informacji szczególnych kategorii w rozumieniu RODO, takich jak informacje o stanie zdrowia, poglądach politycznych, wyznaniu, przynależności związkowej lub dotyczących wyroków skazujących.
 3. Administrator Portalu używa technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local Storage Object to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez Portaly. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
 4. Portal zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. 
 5. Pytania, wątpliwości , żądania i wnioski w zakresie Administratora Portalu prywatności użytkownicy Portalu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 6. W przypadku zmiany obowiązującej Administratora Portalu prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Portalu.
Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet