Znamy już wyniki testu VetCo, który odbył się na poprzedniej konferencji "Stomatologia i chirurgia szczękowo-twarzowa" w Warszawie. Dziękujemy za wzięcie udziału. Przedstawiamy poniżej pytania z prawidłowymi odpowiedziami, zaznaczonymi pogrubionym tekstem oraz ilość prawidłowo i nieprawidłowo udzielonych odpowiedzi.

 

1. Czym charakteryzuje się zapalenie przyzębia?

a.Obfitym nagromadzeniem się kamienia nazębnego

b. Utratą wyrostka zębodołowego

c. Zapaleniem dziąseł przy zachowaniu fizjologicznych wysokości dziąsła i głębokości rowka dziąsłowego

d. Martwicą miazgi

    Prawidłowe odp. 19                                             Nieprawidłowe odp. 11

2.Choroba przyzębia jest obecnie uważana za chorobę zakaźną. Prawda czy fałsz?

a. Prawda

b. Fałsz

    Prawidłowe odp. 28                                             Nieprawidłowe odp. 9

3. Klinicznie utrata aparatu mocującego zęba objawia się jednym z poniższych:

a. Przestrzenią pomiędzy CEJ (szyjką zęba) a granicą dziąsła

b. Kieszenią patologiczną

c. Jest wynikiem a i b

d. Żadne z powyższych

    Prawidłowe odp. 19                                             Nieprawidłowe odp. 9

4. Która z poniższych tkanek jest najtwardsza?

a. Kość wyrostka zębodołowego 

b. Zębina

c. Cement

d. Szkliwo

    Prawidłowe odp. 28                                             Nieprawidłowe odp. 2

5. Powolna utrata struktury zęba następująca w wyniku lub atrezji doprowadza do odkładania się:

a. Zębiny trzeciorzędowej

b. Szkliwa naprawczego

c. Zębiny pierwszorzędnej

d. Zębiny drugorzędnej

    Prawidłowe odp. 28                                             Nieprawidłowe odp. 4

6. Nieleczona martwica miazgi może doprowadzić do jednego z poniższych:

a. Choroby przyzębia

b. Próchnicy

c. Poszerzenie komory zęba

d. Zapalenia okołowierzchołkowego

    Prawidłowe odp. 24                                             Nieprawidłowe odp. 6

7. Która z poniższych metod leczenia endodontycznego ma najwyższy współczynnik powodzenia?

a. Częściowa pulpektomia, jeśli czas od obnażenia miazgi trwał krócej niż 48 godziny

b. Częściowa pulpektomia, jeśli czas od obnażenia miazgi trwał dłużej niż 48 godziny

c. Tradycyjne leczenie kanałowe przy obecności zmian okołowierzchołkowych stwierdzonych podczas badania radiologicznego

d. Tradycyjne leczenie kanałowe przy braku obecności zmian okołowierzchołkowych stwierdzonych podczas badania radiologicznego

    Prawidłowe odp. 22                                             Nieprawidłowe odp. 6

8. Próchnica występuje u 40%-70% kotów. Prawda czy fałsz?

a. Prawda

b. Fałsz

    Prawidłowe odp. 28                                             Nieprawidłowe odp. 3

9. Osteonekroza szczęk u psów to częsta choroba i zazwyczaj wywołana jest podawaniem bisfosonianów. Prawda czy fałsz?

a. Prawda

b. Fałsz

    Prawidłowe odp. 19                                             Nieprawidłowe odp. 18

10. Która z poniższych nieprawidłowości zawsze powiązana jest z przetrwałym zębem?

a. Choroba przyzębia

b. Resorpcja zęba

c. Wada zgryzu

d. Cysta zębonośna

    Prawidłowe odp. 12                                             Nieprawidłowe odp. 4

11. W jakim przypadku wskazane jest wykonanie badania radiologicznego całej jamy ustnej?

a. Nie ma powodu, aby wykonywać badania radiologiczne w przypadku, gdy diagnoza schorzenia zęba jest oczywista

b. W przypadku każdego pacjenta przyjętego w celu leczenia stomatologicznego po raz pierwszy. Po tym można wykonywać celowane zdjęcia rentgenowskie w momencie, kiedy pacjent jest przyjęty na coroczne lub co           półroczne leczenie stomatologiczne

c. W celu zidentyfikowania schorzeń, które są klinicznie niejednoznaczne oraz w celu potwierdzenia obecności oraz zaawansowania chorób zębów i jamy ustnej

d. Zazwyczaj wskazane jest wykonanie celowanych zdjęć rentgenowskich

e. Odpowiedzi B i C są poprawne

    Prawidłowe odp. 25                                             Nieprawidłowe odp. 6

12. W przypadku których zębów wykonuje się zdjęcia rentgenowskie z wykorzystaniem techniki dwusiecznej kąta:

a. Wszystkich zębów psów, za wyjątkiem przedtrzonowców i trzonowców

b. Trzonowców żuchwy

c. Wszystkich zębów psów za wyjątkiem tylnej części żuchwy (od czwartego przedtrzonowca do trzeciego trzonowca żuchwy)

d. Technika równoległa jest stosowana w przypadku kłów a technika dwusiecznej kąta-przedtrzonowców szczęki

e. Żadne z powyższych

    Prawidłowe odp. 24                                             Nieprawidłowe odp. 0

13. Jakie są aktualne zalecenia w przypadku zębów kotów ze zdiagnozowanymi zmianami resorpcyjnymi?

a. Odbudowa w celu zredukowania lub wyeliminowania bólu

b. Leki przeciwbólowe oraz antybiotyki. Jeśli leczenie przynosi pozytywne rezultaty, nie ma konieczności dodatkowego wykonania ekstrakcji

c. Jeśli możliwe-wykonanie leczenia kanałowego w celu zachowania zęba

d. Ekstrakcja zębów, które w obrazie rentgenowskim posiadają dobrze widoczne więzadła przyzębia. Amputacja korony, jeśli w obrazie rentgenowskim korzenie wykazują zmiany właściwe dla             resorpcji zamiennej, a więzadła przyzębia nie są już widoczne

e. Nie podejmuje się leczenia, gdyż choroba ustępuje samoistnie

    Prawidłowe odp. 30                                             Nieprawidłowe odp. 0

14. Która z poniższych wypowiedzi dotycząca zapalenia i jamy ustnej kotów jest poprawna:

a. Jest to choroba o udowodnionej etiologii, a leczeniem z wyboru jest ekstrakcja wszystkich zębów

b. W przypadku tej choroby dochodzi do samoistnego wyleczenia zazwyczaj w przeciągu 3-6 miesięcy

c. Leki przeciwbólowe, antybiotyki oraz glikokortykoidy w dawce immunosupresyjnej mogą doprowadzić do wyleczenia choroby

d. Ekstrakcja wszystkich zębów lub ekstrakcji przedtrzonowców i trzonowców są aktualnie uznawane za leczenie z wyboru. Stosowanie leków przeciwbólowych jest bardzo ważnym elementem           leczenia. Etiologia nie została jeszcze poznana

e. Choroby występujące u psów i kotów są takie same

    Prawidłowe odp. 30                                             Nieprawidłowe odp. 0

15. Rak płakonabłonkowy u kotów:

a. Jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym jamy ustnej u kotów

b. Wczesne zdiagnozowanie choroby jest kluczowe dla pozytywnego rokowania

c. Chirurgiczne usunięcie nowotworu jest aktualnie uznawane za leczenie z wyboru

d. Późna diagnoza zazwyczaj daje złe rokowanie

e. Wszystkie odpowiedzi są poprawne

    Prawidłowe odp. 30                                             Nieprawidłowe odp. 0

16.Diagnostyka i leczenie dysplazji stawu skroniowo-żuchwowego:

a. Dysplazja może być łatwo diagnozowana na podstawie zdjęcia rentgenowskiego czaszki, a leczenie zależy od wyników obrazu rentgenowskiego

b. Głównie diagnostyka radiologiczna

c. Diagnoza oparta na badaniu jamy ustnej podczas znieczulenia ogólnego uzupełnione przez wyniki tomografii komputerowej. Leczenie poprzez wykonanie amputacji wyrostka dziobastego +/-           łuku jarzmowego

d. Potwierdzenie choroby na podstawie wyników TK, leczone poprzez kondylektomię (amputację wyrostka kłykciowego)

e. Choroba ustępuje samoistnie

    Prawidłowe odp. 27                                             Nieprawidłowe odp. 2

17. Staw skroniowo-żuchwowy jest skomplikowaną strukturą. Która z wypowiedzi dotycząca jego jest poprawna?

a. Chrząstka stawowa jest zbudowana z tkanki chrząstnej szklistej

b. Ten staw posiada unikalną włóknisto-chrzęstną powierzchnie stawową

c. W przypadku mięsożerców jest to staw zawiasowy z minimalnym zakresem ruchów bocznych

d. Staw ma możliwość wykonywania ruchów translatorycznych tak, jak to w przypadku ludzi

e. Odpowiedzi B i C są poprawne

    Prawidłowe odp. 27                                             Nieprawidłowe odp. 4

18. Co aktualnie uznawane jest za leczenie z wyboru w przypadku złamań stawu skroniowo-żuchwowego?

a. Kondylektomia

b. W przypadku, kiedy staw pozostaje otoczony wspomagającą tkanką mięśniową, nic nie powinno być wykonane

c. Jeżeli nie stwierdza się wad zgryzu, „aktywna” terapia elastyczna jest zalecana na okres 2-4 tyg.

d. Stałe ufiksowanie stawu zazwyczaj ma złe rokowanie

e. Rekonstrukcja wyrostka kłukciowego z wykorzystaniem płytek i śrub chirurgicznych

    Prawidłowe odp. 26                                             Nieprawidłowe odp. 5

19. Która z poniższych wypowiedzi jest zgodna z dzisiejszą wiedzą anatomiczną na temat jamy ustnej i zębów?

a. Kości okolicy twarzoczaszki są wypełnione korzeniami zębów a błona śluzowa jamy ustnej pokryta jest nabłonkiem płaskim

b. Dziąsła oraz dogrzbietowa część języka pokryta jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim skeratynizowanym

c. Błona śluzowa policzka jest pokryta nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nieskeratynizowanym i wykazuje się większą elastycznością

d. Obszar jamy ustnej i twarzoczaszki jest bogato unaczyniony i unerwiony

e. Wszystkie odpowiedzi są poprawne

    Prawidłowe odp. 25                                             Nieprawidłowe odp. 5

20. Które z mięśni żuchwowych uczestniczą w procesie zamykania jamy ustnej?

a.trójdzielny i m. twarzowy

b. żwacz oraz m. dwubrzuścowy

c. dwubrzuścowy, mm. skrzydłowe przyśrodkowy i boczny

d. M. żwacz, m. skroniowy, mm. skrzydłowe przyśrodkowy i boczny

   Prawidłowe odp. 27                                             Nieprawidłowe odp. 3

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet