Lekarze weterynarii z Equine Endocrinology Group (EEG) opracowali nowy zestaw zaleceń, który umożliwia wcześniejsze i skuteczniejsze wykrywanie dysfunkcji części pośredniej przysadki mózgowej (PPID - Pituitary Pars Intermedia Dysfunction).

W 2011 roku opracowano podstawowe rekomendacje co do identyfikowana wczesnych i zaawansowanych stadiów PPID. Najnowsze wskazania dostosowują i ulepszają wcześniejsze procedury.

Okazuje się, że również młode konie mogą chorować na PPID. Badania wykazały, że wczesne objawy kliniczne nie przekładają się na pozytywne wyniki badań. Zespół naukowców ma zamiar poprawić metody wczesnego diagnozowania choroby.

Pierwotne zalecenia opisywały dwa testy dla koni: jeden z nich mierzący spoczynkowy poziom ACTH (produkowany i wydzielany przez przysadkę), drugi  - test hamowania deksametazonem (DST), który powoduje, że produkcja kortyzolu u zdrowych koni obniża się, a u chorych pozostaje na tym samym poziomie.

Nowe wytyczne pozostawiają w użyciu test mierzący spoczynkowy poziom ACTH, jednak zastosowanie DST nie jest już konieczne. Wielu hodowców koni skarży się na wystąpienie laminitis po zastosowaniu deksametazonu. W związku z tym naukowcy proponują test stymulacji TRH, który jest szczególnie przydatny u koni ze wczesnym PPID, gdzie zachowana jest spoczynkowa koncentracja ACTH.

Źródło: http://phys.org/news/2013-12-diagnostic-protocols-disease-horses.html

Źródło zdjęcia: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PPID_Physiopathologie.png

Klaudia Majcher

Share

bony.jpg

Tellvet

megavet