W związku z komunikatem, jaki ukazał się na stronie internetowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informującym o zamiarze Ministra zniesienia obowiązku posiadania weterynaryjnego świadectwa zdrowia dla świń kierowanych bezpośrednio do uboju, Krajowa Rada LekarskoWeterynaryjna stanowczo sprzeciwia się takiemu pomysłowi. (153.44 kB). W uzasadnieniu takiego stanowiska powołujemy następujące okoliczności:

Sprawę konieczności posiadania takich świadectw dla zwierząt regulują dotychczas przepisy, wydanego na podstawie art. 57 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. nr 69 poz. 625 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. nr 64 poz. 397 z późn. zm.).

Celem wprowadzenia takich uregulowań prawnych było zastosowanie wzmożonego nadzoru nad przemieszczaniem zwierzątświń kierowanych bezpośrednio do uboju, chowu i do hodowli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Innymi słowy – wprowadzenie tych przepisów miało na celu uszczelnienie ogólnopolskiego programu zwalczania choroby Aujeszkiego świń, gdyż już wcześniej występowały sytuacje wprowadzania do obrotu świń, które nie posiadały rejestracji i identyfikacji w ramach systemu IRZ. W efekcie przemieszczane były zwierzęta o nieznanym statusie zdrowotnym, co groziło załamaniem się akcji zwalczania tej choroby.

Przypominamy, że program zwalczania choroby Aujeszkego jest dofinansowywany przez Komisję Europejską i każda jego zmiana wymaga konsultacji i zgody tej Komisji. W przypadku wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany bez konsultacji będzie skutkowało żądaniem Komisji Europejskiej zwrotu wypłaconych milionowych środków na omawiany program. Ponadto Komisja Europejska może zmienić decyzję w sprawie prowadzenia tego programu, co będzie skutkowało jego załamaniem i polska trzoda chlewna – jak to było już wcześniej, nie będzie mogła być wprowadzona do handlu, oraz mogą wystąpić problemy z eksportem żywych zwierząt do krajów trzecich.

Tym samym kilkaset milionów złotych, które wyłożył na ten program polski podatnik (budżet państwa), zostanie zmarnowany.

Należy nadmienić, że likwidacja weterynaryjnego świadectwa zdrowia w obrocie zwierząt w Wielkiej Brytanii spowodowała w 2001 roku niekontrolowane szerzenie się pryszczycy, co spowodowało olbrzymie koszty jej zwalczania, sięgające kilkudziesięciu miliardów funtów. Także w ostatnich latach wystąpiły: klasyczny pomór świń, w Gruzji (2007 r), na Słowacji, Rumunii (2008 r.), na Litwie, w Holandii, Niemczech, na Węgrzech (2009 r.) oraz afrykański pomór świń: w Rosji (2010 r.) przy granicy z Ukrainą, Gruzji (2007 r.), we Włoszech (2010 r.);  pryszczyca jest aktualnie w Turcji, Izraelu i w krajach Bliskiego Wschodu.

Zagrożenie epidemiologiczne jest więc olbrzymie i dlatego weterynaryjne świadectwa zdrowia w obrocie zwierząt, są niezbędne.

Każda decyzja o likwidacji tych świadectw musi być głęboko przemyślana, szczególnie pod kątem występujących zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla gospodarki kraju i finansów publicznych.

 

Dr Tadeusz Jakubowski

Prezes Krajowej Rady

Lekarsko - Weterynaryjnej

 

Otrzymują:

1.      Adresat

2.      Marek Sawicki, Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi,

3.      Ewa Kopacz, Minister Zdrowia,

4.      Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki,

5.      Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

6.      Leszek Korzeniowski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP

7.      Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Senatu RP

8.      Michał Boni, Sekretarz w Gabinecie Prezesa Rady Ministrów,

9.      Janusz Związek, Główny Lekarz Weterynarii

Share

3

bony.jpg

zoetis2024

megavet